double arrow

Загальна інформація про місце проходження практики

2

1.1. Загальні відомості про район (місто):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.2. Ознайомлення із структурою підприємства, підрозділу:

Назва і рік створення __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Структура підприємства (кількість відділів груп, їх назва) ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівний склад підприємства ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Випускники технікуму, що працюють на підприємстві, їх посади

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основні види робіт, що виконує підрозділ ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інструктаж з техніки безпеки ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Види виконаних робіт

2.1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Список використаної літератури________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ЩОДЕННИК

Дата Зміст виконаної роботи Зауваження і пропозиції за час виконання роботи Підпис
1 2 3 4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 Керівник практики ________________________ _____________________________

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П.

 

Висновки і пропозиції

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Дата __________________ Підпис студента _________________________________

 

Керівник практики ________________________ _____________________________

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П.

Виробнича характеристика

Студент _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Назв а навчального закладу _____________________________________________

________________________ відділення ___________________групи проходив

технологічну практику в _______________________________________________

(назва підприємства)

Перелік робіт, у яких брав участь практикант, рівень знань, умінь, навичок, відношення до роботи, дисципліна ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки про виконання програми практики, ділові і організаторські здібності практиканта, оцінка за практику _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник практики ________________________ _____________________________

                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник бази практики ____________________ _____________________________

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Рецензія викладача

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    Оцінка ___________________________ Дата ___________________________

    Викладач _________________________________________________________

 

 

Захист звіту-щоденника

 

 

Оцінка ____________________________

Голова комісії _____________________

Члени комісії ______________________

______________________

______________________

 2
Сейчас читают про: