double arrow

Фізична модель системи електропересилання


 

Для дослідження пристрою захисту КРЗА-С в лабораторному стенді змонтовано трифазну фізичну модель системи електропересилання. Для моделювання (визначення параметрів моделі) визначають коефіцієнти моделювання як відношення відповідних параметрів оригіналу до параметрів моделі.

Коефіцієнт моделювання за напругою визначається за виразом:

 

(2.1)

 

де  ‑ напруга оригіналу, складає 10000 В;  ‑ напруга моделі, складає 220 В. Тому .

Коефіцієнт моделювання за струмом визначається за виразом:

 

(2.2)

 

де  ‑ струм оригіналу, задається з таблиці 2 вихідних даних;  ‑ струм моделі, значення якого лежить в межах 1 – 3 А, підбирається таким чином, щоб забезпечити максимальне можливе значення опору моделі .

Коефіцієнт моделювання за опором визначається як

 

(2.3)

 

Тоді опір моделі визначається як

 

(2.4)

 

Максимальне значення опору моделі згідно таблиці 1 складає 7 Ом. Якщо значення опору  виходить за ці межі, то необхідно зменшувати значення струму моделі Імод.

                Таблиця 2.1

Опори моделі ЛЕП

Відгалуження 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Х, Ом 0,05 0,25 0,51 0,92 1,42 2,1 2,9 3,4 4,0 4,4 5,1 5,7 6,4 7,0

 
Опір спрацьовування реле, за умови приєднання пристрою до моделі без трансформаторів струму та напруги:

 

Zc.p=Zс.з.м=Zс.з/mZ, (2.5)

 

де Zс.з - опір спрацювання захисту, визначений для оригіналу.

План роботи

 

Завдання на лабораторну роботу

 

Для заданого варіанта, приведеного в табл. 2.2, необхідно:

 

Таблиця 2.2Сейчас читают про: