double arrow

Акт прийому-передачі майна,

2

Що вноситься до статутного капіталу

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Цегла»

 

Місто Київ                                                                     20 жовтня дві тисячі одинадцятого року

Ми, що нижче підписалися, Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Цегла» (далі - Товариство), Бабій К. В. та Носова А. В. підписали цей Акт приймання-передачі про наступне:

 

У відповідності зі статтею 7 Статуту Товариства

 

Носова А.В. передає Товариству в якості внеску до статутного капіталу в обмін на корпоративні права комп’ютер Core2Duo 2600 Mhz HDD 360 Gb+ Acer 19’’ TFT. Відповідно до протоколу №1 від 3.03.2009 р. Учасники оцінили даний внесок на суму 5000 гривень.

 

Носова А. В. приймає та зберігає наведене майно до моменту державної реєстрації Товариства та зобов’язується фактично передати майно ТОВ «Цегла» протягом 1-го робочого дня з моменту державної реєстрації Товариства

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Майно передав:                                                                                       Майно прийняв:

 

_______________________                                                       _______________________
 

Бабій К.В.                                                                                    Майно прийняв

від імені Товариства

Бабій К.В.

 


Державному реєстратору

Державній

адміністрації

м.Київ

 

Бабій Ксенія Валеріївна

що мешкає за адресою:

м.Київ, пр-т Перемоги 30

 


Заява

Про резервування найменування юридичної ОСОБи

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» прошу зарезервувати найменування юридичної особи, яке містить таку інформацію про її організаційно-правову форму та назву:

 

Найменування юридичної особи:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Цегла»

 

 

Бабій К.В. __________________________________ 10 грудня  2011 р.

 

Дії юридичної особи після державної реєстрації

 

 

Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності
Звернення у податкову інспекцію (постановка на облік та надання додаткових відомостей)
Звернення до нотаріуса для засвідчення підписів директора та головного бухгалтера (сплата державного мита за нотаріальне засвідчення документів)
Звернення у банківську установу для відкриття банківського рахунку
Звернення у місцевий відділ внутрішніх справ
Звернення у штемпельно-гравіювальну майстерню
Ліцензування

 


Затверджено наказом Міністерства Статистики України

Від 06.02.96 № 34


ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИОБЛІКОВА КАРТКА

Ідентифікаційний код                                                                                    Організаційно-правова форма

1                 2  

 

  Найменування українською мовою
3  

 

 

 

Найменування російською мовою

4

 

 

 

Місцезнаходження:

 

                      Поштовий індекс                                          Область                                          Район

 

5

 

6      
 

Місто (село), район міста

 

 
                 

               Вулиця                                                                             Будинок                 Корпус                      Квартира         

  7          
 

 

 

 

Телефони: 8     Телефакс 9  
Керівник: 10

 

 

 

Форма власності                                Орган управління

11

 

12

 

Ознака особи: юридична – 1, без права юридичної особи - 2

13  

Кількість відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень, тощо, перелік наводиться в додатку)

14  

Форма фінансування: бюджет – 1, госпрозрахунок – 2, за рахунок членських внесків – 3, змішана - 9

15  

Статутний фонд - всього

16

 

               

Види економічної діяльності та ознака зовнішньоекономічної діяльності [1 – так]17        

 

     

 

     

Головна організація (підприємство)

             Країна                                                   Ідентифікаційний код                                  Місцезнаходження

18   19   20  

Найменування

21

 

       Найменування органу, який провів реєстрацію (перереєстрацію)

22

 

Дата

23   Номер рішення (постанови, розпорядження, наказу) 24  
             


Засновники, інвестори

Країна

Ідентифікаційний код

Найменування або прізвище, ім’я та по-батькові засновника, інвестора

Місцезнаходження

Телефон

Внесок до статутного фонду

Грошова одиниця

25   26   27   28   29   30   31  
                           

 

Картку заповнив

                   ____________                ________________________     ____________________________  ____________    __________

                               дата                                                    посада                                                       прізвище та ініціали                                  телефон                  підпис

 

 

       Перевірив

                                         _________________  ____________        

                                              прізвище та ініціали          підпис

 

 

Начальнику Київського РУГУ МВС України

у м.Київ

 

 

Заява - клопотання

 

Державним реєстратором у м. Київ державної адміністрації 25.10.2011 р. зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Цегла».

 

Ідентифікаційний код №12345678

Юридична та фізична адреса:

м.Київ, вул.Сонячна, 11

тел. 123-45-67

 

Директор: Бабій Ксенія Валеріївна

Паспорт СН 123455, виданий 28.04.89 р.

Київським ГУ МВС України в Київській області, проживає за адресою:

м. Київ, пр-т Перемоги 30В, кВ.37

Ідентифікаційни номер 109989834827

 

У зв’язку із цим та для ведення виробничо-господарської діяльності просимо видати дозвіл на виготовлення однієї круглої печатки.

 

Печатка виготовляється вперше.

Дозвіл на виготовлення вказаної печатки отримає особисто директор.

Відповідальним за здачу дозволу та отримання печатки є особисто директор.

 

 

ДОДАТОК:

Оригінал та копія Свідоцтва про реєстрацію (нотаріально засвідчена);

Ескізи печатки у двох екземплярах;

Квитанція про сплату за послуги.

 

 

Директор                                                                  ________________________________2
Сейчас читают про: