double arrow

Семінарське заняття № 4


Розділ I. Теорія фінансів

Семінарське заняття № 1

 

З дисципліни Фінанси

З напряму підготовки: «Менеджмент»

Тема заняття:«Сутність, функції й роль фінансів»

Мета заняття– розглянути походження фінансів, засвоїти функції фінансів, взаємозв’язок фінансів з іншими елементами економічної системи.

Час: 2 години

Питання для обговорення

1. Соціально-економічна сутність фінансів.

2. Функції фінансів.

3. Фінансові категорії.

4. Взаємозв’язок фінансів з іншими елементами економічної системи.

5. Розвиток фінансової науки в Україні.

 

Теми рефератів

1. Фінанси як історична категорія.

2. Соціально-економічна сутність і функції фінансів.

3. Фінанси України в умовах реформ.

4. Роль і значення державних фінансів.

5. Сутність та функції фінансових ресурсів підприємства.

6. Основні закономірності розвитку фінансів в Україні.

 

Основні терміни й поняття

Сутність фінансів. Фінансові відносини. Фінансові ресурси. Фінансове забезпечення. Фінанси в системі ринкових відносин.

Розподільна функція фінансів. Контрольна функція фінансів. Взаємозв’язок фінансів з іншими елементами економічної системи.
 

Література

1. Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д. Василик – К.: НІОС. – 2003. – 416 с.

2. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник / В.П. Кудряшов – Херсон: Олді-плюс, 2007. – 352с.

3. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. / В.М. Опарін – К.: КНЕУ, 2002. – 240с.

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник / О.Р. Романенко – К.: КНЕУ, 2004.

5. Стеців Л.П. Фінанси / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк – К.: Знання,                   2007. – 235 с.

6. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загал. ред. О.Д. Василика – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

7. Фінанси: Навч. посібник / За ред. В.І. Оспіщева – К.: Знання,                      2008. – 576с.

8. Василик О.Д. Державні фінанси України / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

9. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі України / О.Д. Василик // Фінанси України – 2000. – № 1. – С. 3-10.

10. Леоненко П.М. Становлення й розвиток фінансової науки у світі історії економічної думки / П.М. Леоненко // Фінанси України – 2000. – № 6. – С. 36-43.

11. Опарін В.М. Фінанси – інституціональна структура суспільства /               В.М. Опарін // Фінанси України – 2001. – № 8. – С. 24-30.

 

Семінарське заняття № 2

 

З дисципліни Фінанси

З напряму підготовки: «Менеджмент»

Тема заняття:«Фінансова система»

Мета заняття– розглянути сутність та структуру фінансової системи, ознайомитися з правовими та організаційними основами фінансової системи, засвоїти управління фінансовою системою.

Час: 2 години

Питання для обговорення

1. Сутність фінансової системи.2. Структура фінансової системи.

3. Правові та організаційні основи фінансової системи.

4. Ефективність фінансової системи.

5. Управління фінансовою системою.

Теми рефератів

1. Роль та значення фінансових посередників для економіки країни.

2. Державна фінансова система у розвинутих зарубіжних країнах.

3. Система управління фінансами в Україні.

4. Структура та засади функціонування фінансової системи в Україні.

Основні терміни й поняття

Фінансова система. Рівні фінансової системи. Елементи фінансової системи. Категорії фінансової системи. Ефективність фінансової системи.

Структура фінансової системи. Принципи формування фінансової системи. Властивості фінансової системи.

Ланки сучасної фінансової системи України.

Література

1. Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д. Василик – К.: НІОС. – 2003. – 416 с.

2. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник / В.П. Кудряшов – Херсон: Олді-плюс, 2007. – 352с.

3. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. / В.М. Опарін – К.: КНЕУ, 2002. – 240с.

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник / О.Р. Романенко – К.: КНЕУ, 2004.

5. Стеців Л.П. Фінанси / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк – К.: Знання,                   2007. – 235 с.

6. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загал. ред. О.Д. Василика – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

7. Фінанси: Навч. посібник / За ред. В.І. Оспіщева – К.: Знання,                      2008. – 576с.

8. Опарін В.М. Фінансова система Україна (теоретико-методологічні аспекти) / В.М. Опарін – К.: КНЕУ, 2005.Семінарське заняття № 3

 

З дисципліни Фінанси

З напряму підготовки: «Менеджмент»

Тема заняття:«Фінансова політика та фінансовий механізм»

Мета заняття– ознайомитися з поняттями: фінансова політика та фінансовий механізм; розглянути основні складові фінансової політики та структуру фінансового механізму, засвоїти організацію здійснення фінансової політики.

Час: 2 години

Питання для обговорення

1. Сутність, мета й завдання фінансової політики.

2. Складові фінансової політики.

3. Організаційне правове забезпечення фінансової політики.

4. Організація здійснення фінансової політики.

5. Сутність фінансового механізму.

6. Структура фінансового механізму.

Теми рефератів

1. Фінансова політика як складова економічної політики держави.

2. Регулювальний вплив фінансової політики на розвиток суспільства.

3. Принципи фінансової політики.

4. Особливості фінансової політики України на сучасному етапі.

5. Механізм управління фінансовою системою України.

6. Фінансовий механізм та його складові.

7. Ефективність фінансового механізму.

Основні терміни й поняття

Фінансова політика. Фінансова стратегія. Фінансова тактика.

Бюджетна політика. Податкова політика. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика. Грошово-кредитна політика. Інвестиційна політика. Валютна політика. Страхова політика. Амортизаційна політика. Митна політика. Політика щодо управління фінансами.

Фінансовий механізм. Структура фінансового механізму. Фінансове планування. Фінансовий контроль.

Напрями вдосконалення фінансового механізму.

 

Література

1. Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д. Василик – К.: НІОС. – 2003. – 416 с.

2. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник / В.П. Кудряшов – Херсон: Олді-плюс, 2007. – 352с.

3. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. / В.М. Опарін – К.: КНЕУ, 2002. – 240с.

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник / О.Р. Романенко – К.: КНЕУ, 2004.

5. Стеців Л.П. Фінанси / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк – К.: Знання,                   2007. – 235 с.

6. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загал. ред. О.Д. Василика – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

7. Фінанси: Навч. посібник / За ред. В.І. Оспіщева – К.: Знання,                      2008. – 576с.

8. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм економіки України / О.М. Ковалюк // Фінанси України – 2001. – № 9. – С. 22-28.

 

Семінарське заняття № 4

 

З дисципліни Фінанси

З напряму підготовки: «Менеджмент»

Тема заняття:«Фінансовий контроль»

Мета заняття– розглянути сутність, об’єкти та суб’єкти фінансового контролю, ознайомитися з системою, видами та формами фінансової системи, засвоїти організацію державного фінансового контролю.

Час: 2 години

 

Питання для обговорення

1. Сутність фінансового контролю.

2. Об’єкти та суб’єкти фінансового контролю.

3. Система фінансового контролю в Україні.

4. Види та форми фінансового контролю.

5. Організація державного фінансового контролю.

Теми рефератів

1. Організація та здійснення фінансового контролю в Україні.

2. Система фінансового контролю в Україні.

3. Види та методи фінансового контролю.Сейчас читают про: