double arrow

Навантажувальні характеристики конвеєра


I. Розрахункову схему конвеєра приймаємо по рис. 3.2,б.

Розрахунок сил тяги гілок виконуємо по (3.5) і (3.6).

Вихідні дані для розрахунку:

L =500м – розрахункова довжина конвеєра; qм – лінійна маса вантажу.

Приймаємо швидкість руху стрічки V=3,1 м/с, щільність матеріалу в насипці ρ = 0,9 т/м3, розрахункову продуктивність Qp=1250·0,9=1125 т/год. Отже

.

Попередньо приймаємо стрічку РТЛ – 3150. по [6, с. 100] і розраховуємо лінійну масу стрічки

.

По табл. 3.2. приймаємо коефіцієнт опору руху w=0,022; β = 16о – кут нахилу конвеєра.

По технічній характеристиці конвеєра КЛМ(Н) приймаємо відстань між роликовими опорами вантаженої гілки =1,0 м, порожньої .=6,0 м.

По емпіричних залежностях знаходимо масу обертових частин роликів:

вантаженої гілки  =13+23·1,2=40,6 кг,                                           

порожньої гілки. =8+14·1,2=24,8 кг,

і їхні лінійні маси:

,

.

По [6, с. 111] приймаємо значення коефіцієнта урахування додаткових опорів, розподілених по довжині конвеєра, С2=1,2.

Сила тяги, необхідна для подолання опорів руху, порожньої гілки (3.5):

вантажної гілки (3.6):

 

II. Тягове зусилля ведучого блоку привода

.
III.  Натяг стрічки в характерних точках конвеєра.

Для даного конвеєра вид діаграми натягів стрічки відповідає рис. 3.2,б. Нижня точка діаграми – тут точки 2, 3 (точки охоплення стрічкою хвостового барабана).

Мінімальний натяг з умови повсюдного розтягання стрічки (3.13):

.

Усі конвеєри, що випускаються Донецьким машинобудівним заводом – однобарабанні, з кутом обхвату стрічкою барабана 280о.

Мінімальний по зчепленню натяг стрічки в точці I (рис. 3.2,б) збігання стрічки з приводного барабана. Прийнявши коефіцієнт запасу тягової здатності Кт=1,4 і коефіцієнт зчеплення стрічки з барабаном f=0,45, і з урахуванням того, що барабан покритий рифленою гумою й атмосфера волога, по табл. 3.3 знаходимо тяговий фактор e=6,62. Отже, сила натягу стрічки «по зчепленню» у точці її збігання з ведучого барабана повинна бути не менш (3.14):

По отриманим даним будуємо діаграму натягів стрічки конвеєра (рис. 3.3,а). Оскільки вісь повсюдного розтягання нижче осі зчеплення, то вона є і віссю відліку натягів для всієї діаграми.

Натяг у характерних точках контуру конвеєра:

 

 

Рис. 3.3. Діаграми натягу:

а- до прикладу 1; б- до прикладу 2.

 

Тягове зусилля ведучого блоку привода (контроль правильності розрахунку по (3.12)

.

 Сейчас читают про: