double arrow

Список використаної літератури

2

 

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.

2. Долішній М.І., Злупко С.М. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика. Ч.І. - К.: Наукова думка, 1994. - 263 с.

3. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник/ А.М. Колот, О.О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. Наук, проф. А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2009. - 711с.

 A2
Сейчас читают про: