double arrow

Розрахунок розподілу енергетичного потенціалу


 

Рівень оптичної потужності сигналу, що падає на вхід ПРОМ, залежить від енергетичного потенціалу ВОСП, утрат потужності в ОВ, утрат потужності в рознімних з'єднувачах, втрат у нероз'ємних з'єднувачах.

Вихідні дані для розрахунку розподілу енергетичного потенціалу помістимо в таблицю 2.1.

 

Таблиця 2.1 Енергетичний потенціал

Параметри   Обозначене   Одиниця виміру Значення
Рівень потужності передачі оптичного сигналу Рпер дБм -4
Мінімальний рівень потужності прийому Рпр min дБм -40
Енергетичний потенціал ВОСП Э ДБ 36
Довжина РУ Lpy KM 77
Будівельна довжина ОК Lc KM 2
Кількість будівельних довжин ОК на РУ Nc - 53
Кількість рознімних з'єднувачів на РУ Np - 2
Загасання оптичного сигналу на рознімному з'єднувачі Ap ДБ 0,5
Кількість нероз'ємних з'єднувачів ОВ на РУ nh - 45
Загасання оптичного сигналу на нероз'ємному з'єднувачі ah дБ 0,1
Коефіцієнт загасання ОВ α ДБ 0,3

 

Рівень передачі оптичного сигналу Рпср = - 4 дБм. Рівень сигналу після першого рознімного з'єднувача:

 
Ррl = Рпeр - Ар = - 4 - 0,5 = - 4,5 дБм

 

Рівень сигналу після першого нероз'ємного з'єднувача станційного ОК і лінійного ОК

 

Рнl = Ррl - Ан = - 4,5 - 0,1 = - 4,6 дБм

 

Рівень сигналу після нероз'ємного з'єднувача на позиції 2 км

 

Рн2 = Рнl - Lс ? - Ан = - 4,6 - 2 0,3- 0,1 = - 5,3 дбм

 

Рівень сигналу після нероз'ємного з'єднувача на позиції 4 км

 

Рнз = Рн2 - lс ? - Ан = -5,3 - 2 0,3 - 0,1 = - 6 дбм

 

Таким чином, розрахуємо рівні сигналу після всіх нероз'ємних з'єднувачів. Наприклад:

Рн4 = - 6,7дБм

Рн5 = - 7,4 дбм

І так далі, до

Рн49 = - 38,2 дБм

Рівень сигналу після 49-го нероз'ємного з'єднувача дорівнює -38,2 дбм. Рівень сигналу після 2-го рознімного з'єднувача

 

Рр2 = Рн49 – Ар= - 38,2 - 0,1 = - 38,3 дбм

 

Рівень сигналу після 2-го рознімного з'єднувача є рівнем прийому

 

Рпр = Рр2 = - 38,3 дБм

 

Загальне загасання на оптичній сполучній лінії складає

 

Арові = Рпер- Рпр = - 4 - (- 38,3) = 34,3 дБм

 

За результатами розрахунків можна зробити висновок, що загасання на оптичної сполучної лини менше енергетичного потенціалу ВОСП, рівного Э =36 дБ.

Експлуатаційний запас системи можна прийняти аз = 4 дБм,

Для транспортних систем SDH у технічних даних приводиться максимальний рівень прийому. Розрахований рівень прийому не повинний бути більше максимально можливого рівня прийому, але і не повинний бути нижче мінімально можливого рівня прийому:

 

Рпр min  Рпр  Рпр max

- 40 дБм  - 38,3 дБм  -4 Дб.

 

Відповідно до технічного завдання до дипломного проекту потрібно спроектувати високошвидкісну волоконно-оптичну лінію внутрішньозонового зв'язку, що повинна з'єднати за кільцевою схемою міста: Одеса, Біляївка,Б.Дністровський,Татарбунари,Кілія,Ізмаїл,Рені,Болград,Арциз,ТарутинеСарата( Одеської області) Схема представлена на малюнку 2.4.Частина території одеської області, по якій буде проходити проектуєма траса, має рівнинний рельєф. Це землевласницькі освоєні рівнини з чорноземними ґрунтами, тому, щоб уникнути відчуження земель сільськогосподарського, значення буде правильним проектувати трасу уздовж автомобільних доріг. Крім того, прокладка траси уздовж автомобільних доріг полегшить експлуатацію ВОЛП.

Загальна довжина траси складає 480 км.

 Сейчас читают про: