double arrow

Список використаних джерел

4

 

1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Київ. 23 березня 2000р.

.   Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева.-М.: ЮНИТИ, 2000.

.   Економетрія - Економетрія: Навчальний посібник - Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П..

.   Колемаев В.А. Математическая экономика.- М.:ЮТИТИ, 2002

.   Парсаданов Г.А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

.   Присенко Г.В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 378 с.

.   Слезингер Г.Э. Социальная экономика. М; Дело и сервис. 2001

.   Москалев И.Е., Моделирование социальных процессов. Учебно-методическое пособие. М.: Экономическая литература, 2010.

.   Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - 124 с.

10. Завгородня ТП - Методи прогнозування - http://bookdn.com/book_251.html

11. Соціально-економічне прогнозування; Державне регулювання економіки - Чистов С. М. - <http://fingal.com.ua/content/view/203/39/>4
Сейчас читают про: