double arrow

Оцінка ефективності впровадження котлів


 

Необхідність впровадження котлів з топкою киплячого шару викликана різким подорожчанням теплової енергії, паливного газу і фізичним зносом водогрійних котлів, встановлених на промислових майданчиках компресорних станцій (КС), великих промислових споживачів тепла і системах опалення житлового фонду, що збільшує плату за тепло.

Відповідно до завдання як базовий варіант прийнятий котел ВК-22, виробництва м. Івано-Франківська і розглядається варіант котла КВОГКШ виробництва НВФ «Газінженерінг-Сервіс» (м. Харків).

Характеристика устаткування.

Водогрійні котли ВК-22 і КВОГКШ призначені для опалення і гарячого водопостачання житлово-виробничих та ін. будинків.

Котел ВК-22 має високу продуктивність, простий в обслуговуванні, безпечний, економічний. Специфічною особливістю його є малий обсяг води в міжтрубному просторі, за рахунок чого досягається інтенсифікація теплопередачі ,    розміщення паливних пристроїв і здійснення спалювання палива (природного газу) у низькотемпературному шарі «киплячого» інертного матеріалу, дозволяє забезпечити стійке спалювання газу в діапазоні температур 700-900 ºС, практично виключити хімічний недопал газу й у 2-3 рази зменшити вихід оксидів сірки й азоту. Спалювання газу в киплячому шарі (КШ) дозволяє збільшити кількість переданої теплоти  в 1,5-2,5 рази проти гладкої, що одержує теплоту «прямо» (не з КШ).
Використання ефекту КШ дозволяє збільшити теплову ефективність котлів (економія паливного газу до 30 %, власний ККД котла - до 95 %) і знизити металоємкість за рахунок організації інтенсивного теплообміну між середовищем, що гріє, і тим, що нагрівае.

Таблиця 3.1

Показники Одиниця виміру ВК-22 КВОГКС
1 2 3 4
Теплова потужність        М МВт 1,0 1,0
Витрати газу               В м3/год 120,0 105
Число годин роботи за рік   t год/рік 7000 7360
Строк служби              Т років 5 5
Металоємкість            Ме тонн 2,4 2,0
Ціна паливного газу        Ц грн./1000 м3 170 171
ККД % 90 93
Вартість устаткування     К н тис.грн. 35,350 47

 

Капітальні вкладення прийняті за ринковими цінами на устаткування.

Експлуатаційні витрати включають витрати на паливо, амортизацію, поточний і капітальний ремонти. Статті витрат, що не змінюються по варіантах проекту, в розрахунках порівняльної ефективності не враховані.

 

Розрахунок економічного ефекту.

1.Економія витрати паливного газу (Э т г),тис.грн.

,                 (12)

де Вб. – витрата палива базовим котлом, Вб. = 120 м3/год;

Вн. – витрата палива новим котлом, Вн. = 105 м3/год.

 м3/год

За рік ;                                        (13)

де – число годин роботи за рік, t = 7360 годин. м3/рік.

Економія за рахунок скорочення витрат на паливний газ, тис.грн.:

,             (14)

де 171 – ціна за 1000 м3 газу без ПДВ і ренти, грн.,

або (що те саме)

витрати на паливний газ, тис.грн.

;               (15)

;

.

Економія паливного газу, Э т г, тис.грн.

Э т г = 151,0272 – 132,14 =18,878 .

 

2. Економія за рахунок зниження амортизаційних відрахувань, тис.грн.

Э а =А б – А н .                  (16)

Амортизаційні відрахування (15% від вартості устаткування) ,тис.грн.

;

.

Економія за рахунок зниження амортизаційних відрахувань, тис.грн.

Эа = 8,295 – 7,05 = 1,245.

 

3. Загальна економія на ремонтах (Э р), тис.грн.

Ер = Э к р + Э т р .                    (17)

Витрати на капітальний ремонт (15% від вартості устаткування)

Зкрб= 55,3*0,16=8,848 тис.грн.

Зкрн= 47*0,16= 7,520тис.грн.

Економія за рахунок зниження витрат на капітальний ремонт , тис.грн.

Э к р =8,848-7,520=1,328

Витрати на поточний ремонт (5% від вартості устаткування), тис.грн.

Зтрб=55,3*0,04=2,212;

Економія за рахунок зниження витрат на поточний ремонт , тис.грн

Э т р = 2,212-1,88=0,332

Загальна економія на ремонтах (Э р ), тис. грн.

Э р = Эк р + Э т р = 1,328+0,332=1,660

4.Загальна економія (прибуток) від упровадження котла КВОГКС (Эобщ):

Э общ = Э т г + Э а + Э р = 18,878 +1,245 + 1,66 = 21,783  тис. грн.Сейчас читают про: