double arrow

Бюджетно-податкова політика Болгарії і її ефективність

3

 

Податкова політика Болгарії будується відповідно до міжнародних норм і правил, що регламентують взаємини болгарських підприємств, фірм різної форми власності з державою. Вона направлена на стимулювання ефективного і стійкого зростання національної економіки. Акцент також робиться на припинення протиправних дій з боку виробничих і комерційних структур в області оподаткування, а також повернення грошових коштів, отриманих від незаконних торгових операцій, до Болгарії.

В рамках основного пріоритету болгарської зовнішньої політики, направленої на вступ країни в ЄС до 2013 р., уряд РБ прагне привести національне законодавство в податковій області у відповідність з нормами Євросоюзу.

ПДВ

Розмір ПДВ в Болгарії – 20% з деякими виключеннями. Деякі області бізнесу вільні від ПДВ /закупка землі і т.д./. Деякі – з ПДВ в меншому розмірі.

ПДВ стягується з активів і послуг, наданих в даній країні, а також з товарів, що імпортуються. Експорт товарів і послуг не оподатковується на додану вартість. Прибуток від фінансових послуг, таких як страхування і банківські послуги, також звільнена від сплати ПДВ.
Юридичні консультації звільняються від сплати ПДВ за наявності певних умов, обумовлених законом. Будь-яке підприємство, товарообіг якого перевищував 50000 болгарських левів протягом попереднього року, повинне бути зареєстроване в управлінні по збору ПДВ, повинен бути відкритий банківський рахунок «ПДВ», який використовуватиметься для сплати податку на додану вартість і відшкодування платежів.

Оподаткування приватних осіб

Всі громадяни Болгарії платять податки на доходи, як службовці і як особи вільних професій. У разі, коли фізичні особи є постійними резидентами Болгарії, податок стягується як з доходів, отриманих в Болгарії, так і за її межами. Іноземні резиденти, що працюють в Болгарії, платять податок на доходи, отримані тільки в даній країні.

Для того, щоб вважатися резидентом Болгарії, потрібно дотримувати деякі вимоги, такі як мешкання в країні в течію, принаймні, 183 днів в році. Якщо ж період мешкання складає менше 183 днів, і при цьому громадяни мають будинок в Болгарії, який є місцем їх основної резиденції, вони вважаються резидентами країни. Працедавець зобов'язаний кожного місяця утримувати із заробітної плати службовця суму прибуткового податку, підмета сплаті, і витрати на державне страхування.

Податок на доходи фізичних осіб складає 10%. Прогресивна шкала відмінена.

Податок на прибуток

Податок вноситься до республіканського бюджету. З 2007 року ставка податку на прибуток понижена до 10%.

Податок вноситься авансом кожного місяця до 15 числа у розмірі 1/12 прибули за попередній рік. За підсумками року залежно від фактичного прибутку проводиться корекція:– якщо прибуток більше торішньою, вноситься різниця;

– якщо прибуток нижче торішньою, то зайве внесена сума йде в залік майбутніх оплат з нарахуванням відсотка по ставці Національного банку.

Нові фірми і фірми, що мали збитки минулого року, щомісячні відрахування проводять на базі фактичного прибутку за попередній місяць. За наслідками року проводиться корекція. 1/12 частина прибутку коректується з урахуванням інфляції.

Податки на нерухоме майно і такса на «вивіз побутових відходів»

При придбанні нерухомого майна або новому будівництві (за наявності дозволу за користування) будь-який суб'єкт (Ставка річного податку на майно визначається податковим органом по складних формулах (з урахуванням місцерозташування, вартості, амортизації-зносу і т.д.) з письмовим повідомленням платника податків. Податок на нерухоме майно один з найнижчих в Європі!

Податок нараховується за податковою оцінкою нерухомого майна і визначається для кожного Муніципалітету Муніципальною радою. Для нерухомості, що є основним житлом, податок нараховується з 50% знижкою.

На нерухомість нараховується і збір-такса за вивіз побутових відходів, який визначається за їх податковою оцінкою. Розмір збору визначається відповідною Муніципальною радою.

Розмір «комунального податку» визначається щороку радою муніципалітету; у т.ч., по нотаріальному акту з сумою більше 60.000 левів (стара податкова оцінка, реальна ринкова вартість – 100 000 левів), річна ставка податків складе: 90 левів – податок на майно і землю; 270 левів – податок на побутові відходи.Ставки податків на майно у фізичних і юридичних осіб – однакові.

Податок на нерухоме майно оплачується за допомогою чотирьох рівних внесків в наступні терміни: з 01 лютого до 31 березня, до 30 червня, до 30 вересня і до 30 листопада року, за поточний рік.

Власникам, що сплатили податок авансовий за цілий рік до 31 березня (у перший термін оплати) надається знижка у розмірі 5%.

Власник будівлі зобов'язаний виплачувати податок на приватну власність. Незалежно від того, де розташована ділянка, на якій побудована будівля, на державній землі або на муніципальній, розмір ділянки буде також занесений в суму податку. Не обкладаються цим податком землі сільськогосподарського призначення і лісу, а також і майна з податковою оцінкою до 2520 лева, включно.

Для Муніципальної ради м. Софія, податок на нерухоме майно і збір-таксу за вивіз побутових відходів для фізичних осіб складає 1,6 проміле. Для юридичних осіб податок на нерухомість складає 1,875 проміле, а збір-такса за вивіз побутових відходів у розмірі 12 проміле.

Податок на приріст капіталу

Болгарії податок на приріст капіталу сплачується фізичною особою при продажі нерухомого майна, літаків або автомобілів за рахунок різниці між ціною продажу і найбільшим значенням з двох наступних – ринковою ціною активу, підмета продажу, або вартістю покупки, прив'язаної до індексу. Фізична особа, що продає один рухомий актив, платить податок на різницю між ціною продажу і вартістю активу, підмета продажу, коректуючи вартість по відношенню до рівня інфляції. Сума податку на приріст капіталу, що стягується з болгарських компаній, додається до їх регулярного доходу.
Податковий рік в Болгарії закінчується 31 грудня.

Перевід за межу доходів, отриманих в Болгарії

Іноземні інвестори можуть репатріювати їх доходи, отримані в Болгарії без будь-яких обмежень після того, як вони доведуть, що всі належні податки щодо згаданих доходів в Болгарії сплачені.

Прибуток, звільнений від оподаткування

У Болгарії від оподаткування звільняються наступні види доходів:

– прибуток від продажу житлових приміщень і автомобілів, за наявності умов, обумовлених в законодавстві;

– дохід від продажу цінних паперів;

– відсотки, отримані фізичними особами по внесках в місцеві комерційні банки;

– державна дитяча допомога;

– гранти, що надаються студентам-резидентам Болгарії, що навчаються в Болгарії і за її межами;

– виграші від лотерей і азартних ігор;

– державні нагороди за роботи в області культури;

– прибуток від продажу активів, отримана по спадку або як подарунок;

– робочий одяг і уніформа надається службовцеві безкоштовно;

– квитки за проїзд до місця роботи, що надаються службовцеві працедавцем.

Податок на транспортні засоби

Податок оплачують юридичні і фізичні особи – власники транспортних засобів.

Обкладаються легкові і вантажні автомобілі, причепи, автобуси, трактори, кораблі, літаки і т. п.

Розмір податку залежить від потужності двигуна і року виробництва:

– до 50 л.с. – по 0,25 лев./л.с.,

– 50 – 75 л.с. – по 0,30 лев./л.с.,

– 75 – 100 л.с. – по 0,40 лев./л.с.,

– 100 – 150 л.с. – по 0,80 лев./л.с.,

– понад 150 л.с. – по 0,90 лев./л.с.

Отримана сума умножається на коефіцієнт:

– для проведених до 31.12.1991 р. – 1

– для проведених з 01.01.1992 до 31.12.2000 р. – 1,5

– для проведених з 01.01.2001 р. – 2,8.

На транспортні засоби потужністю двигуна до 100 л.с., забезпечених каталізатором, податок зменшується на 50%.

На автобуси і вантажні автомобілі, обладнані «ач двигунами», відповідними стандартам «Євро, – II» і «Євро – III», податок також зменшується на 50%.

Податок вноситься двома рівними частинами у встановлені терміни: перша частина – до 31 березня, друга – до 30 вересня. Що виплачують всю суму податку в перший термін отримують знижку 5%.

Дорожній податок

Обкладаються автомобілі, автобуси, причепи, спеціалізовані будівельні машини, колісні трактори і ін. самохідні машини. Податок оплачують власники транспортних засобів. Розмір податку складає 10 левів за кожну тонну повної маси транспортного засобу. Вноситься до термінів і на умовах, визначених для податку на транспортні засоби.

Для проїзду по дорогах поза населеними пунктами введена система талонів. Вартість річного талона для легкових автомобілів 67 левів, місячного – 10 левів і тижневого – 4 лева.

Податок на придбання майна

Податок оплачується при покупці нерухомого майна. Придбання нерухомого майна є об'єктом оподаткування. Податок оплачується одноразово покупцем майна. Основою при визначенні розміру податку є оцінка майна в левів до моменту його переоформлення.

При відшкодувальному придбанні майна податок визначається Муніципальною радою в розмірі від 1,3% до 2,6%, що нараховуються на підставі оцінки майна, що купується.
Висновок

 

Болгарський Центральний Банк – головна банківська установа і емісійний банк. Державний ощадний банк надає банківські послуги населенню. У країні діє мережа комерційних банків.

Практично припинені функції Центрального банку по рефінансуванню комерційних банків, він може надати їм кредит лише при загрозі стабільності банківської системи. Він не має повноважень кредитувати державу, окрім надання кредитів на СДР. Більшість комерційних банків приватизована.

В період безпрецедентних економічних потрясінь і відсутності довіри до банківських установ по всьому світу, в Болгарії ні від одного банку не вимагали примусової капіталізації, що траплялося в багатьох країнах з набагато розвиненішою ринковою економікою.

Сьогодні фінансова система Болгарії є синонімом стабільності, передбаченості і спокою. У основі цієї стабільності стоїть «режим валютної ради і політика строгого регулювання з боку Центрального банку Болгарії.

Специфічно для банківської системи Болгарії є те, що на відміну від інших країн, в Болгарії спостерігається зворотна залежність між базовою процентною ставкою і процентними ставками комерційних банків.

Проблеми фондового ринку Болгарії прямо впливають на широкий круг установ, таких як компанії, що управляють, інвестиційні посередники, публічні суспільства, пенсійні фонди, комерційні банки, а також болгарські і іноземні учасники.

Податкова політика Болгарії будується відповідно до міжнародних норм і правил, що регламентують взаємини болгарських підприємств, фірм різної форми власності з державою. Вона направлена на стимулювання ефективного і стійкого зростання національної економіки.

Основні прибуткові статті бюджету – податки на прибуток, отриманий підприємствами від проведеної продукції, і з обороту (продажів). Найбільша стаття витратної частини бюджету – витрати на розвиток галузей народного господарства.

3
Сейчас читают про: