double arrow

Розподільний метод формування составів

3

Числа використовуються для визначення логічного номера колії (ЛНК) mi, на яку потрібно направити i- й відчеп з логічним номером групи (ЛНГ) gi при сортуванні на кожному етапі формування.

При комбінаторному методі після сортування вагонів на j- му етапі на наступному (j+1)-му етапі сортують вагони, що знаходяться на колії, яка на j-му етапі мала ЛНК m=0. Відсутність операцій збирання вагонів після кожного сортування є істотною перевагою комбінаторного методу. При цьому послу кожного етапу логічні номери усіх колій, які використовуються, циклічно змінюються.

Приклад:

Виконати формування состава комбінаторним методом на трьох коліях (групи розташувати по зростанню).

Порядок розташування вагонів у составі наступний:

1. Привласнюємо коди призначенням вагонів:

Номер групи (призначення) k
код (при g=S - k-1)

S - загальна кількість груп. У разі сортування по убуванню g= k.

Надаємо логічні номери коліям сортувального парку:

- 0, 01 – у разі сортування на двох коліях;

- 0, 01, 011 – у разі сортування на трьох коліях;

- 0, 01,011, 0111 – у разі сортування на чотирьох коліях і т.д.

Відправляємо групи вагонів на ті колії, номером яких закінчується їх двоїчний код (див. рис. 1.1):

Для наступного сортування витягуємо вагони з колії, яка має логічний номер 0. Після кожного етапу логічні номери усіх колій, які використовуються, циклічно змінюються.

Рис. 1.1. Порядок сортування вагонів комбінаторним методом

В основі розподільного методу формування лежить представлення чисел у позиційній системі числення.

Основание системы счисления выбирается равным числу сортировочных путей m. Рассмотрим представление чисел в троичной системе. В этой системе используется три цифры 0, 1 ,2:

Десятичная
Троичная

Записи чисел в позиционных системах с различным основанием и число этапов формирования N приведены в 1.2.

Записи чисел у позиційних системах з різною основою та кількість етапів формування N наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Запис номерів груп у позиційних системах числення

Номер групи g Кількість сортувальних колій m
y2(g) N y3(g) N y4(g) N y5(g) N
 
 
 
 

Числа ym(g) використовуються для визначення логічного номера колії (ЛНК) mi, на яку потрібно направити i- й відчеп з ЛНГ gi при сортуванні на кожному етапі формування. При цьому номер колії, на який направляється відчеп i-го призначення на j-му етапі сортування визначається по j-й цифрі в записі коду i-го призначення. Після кожного етапу сортування вагони збираються на витяжній колії з усіх сортувальних колій.

3

Сейчас читают про: