double arrow

СПИСОК ЛІIТЕРАТУРИ


1. Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання електро­енeрге­тичних систем. - Львів: Вища школа, 1988.

2. Букович Н.В., Міркевич Г.Н. Розрахунок струмів короткого замикання. - Київ НМКВО 1991.

3. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики. - Львів, 1989.

4. Правила устройства электроустановок. - М., 1985.

5. Руководящие указания по расчету токов коротких замыканий, выбору и проверке аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания. - М., 1975.

6. Электротехнический справочник. - М., 1988- Т.3. - Кн.1.

Додаток 1.

Криві залежності ударного коефіцієнту для асинхронного двигуна від його потужності та відношення x/r

Криві залежності x1/r1 трансформатора (автотрансформатора) від номінальної потужності (МВА)


Додаток 2Сейчас читают про: