double arrow

Электронные ресурсы по вопросам охраны труда

1. http://www. Dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних

ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

6. http://www.iacis.ru - Официальньїй сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимьіх Государств (МПА СНГ).

7. http://base/safework.ru/iloenc- Знциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

8. http://base. safework.ru/ safework - Библиотека безопасного труда МОТ.

9. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система "Нормативні акти України (НАУ)".

10. http://www.dubinfo.com.ua - Портал "Украйна строительная: строительные компании Украины, строительные стандарти: ДБН ГОСТ ДСТУ".


Сейчас читают про: