double arrow

Заняття 1


1. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

4. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.

5. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.

6. Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.

7. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

8. Установчі документи суб’єктів господарювання.

9. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.

10. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.

11. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.

12. Ліцензування та патентування господарської діяльності.

13. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Задача 1.В 2008 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
У січні 2012 року у підприємства виникла необхідність внести зміни в статут, пов’язані із зміною юридичної адреси, зміною статутного капіталу товариства. Були підготовлені усі необхідні документи і представлені для реєстрації. Проте державний реєстратор відмовився в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася наступним: необхідно оновити види економічної діяльності згідно з КВЕД та надати документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії. Вирішить спір.

Задача 2. Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Вектор" було зареєстровано за тимчасовим місцезнаходженням іноземної особи – засновника. Районна податкова інспекція, здійснюючи перевірку, не знайшла представників ТОВ "Вектор" за юридичною адресою. Перевірку було повторено за 2 тижні. Результати виявилися тотожними. Крім того, із надісланого в ДПІ фінансового звіту вбачалося, що на підприємстві змінився директор та головний бухгалтер, про що не був повідомлений державний реєстратор. На вказаних підставах ДПІ звернулося до суду з заявою про примусову ліквідацію ТОВ "Вектор". Вирішить спір.

Завдання1:

1.На підставі економічної літератури наведіть приклади державного регулювання економіки в індустріально-розвинутих країнах на прикладі однієї з країни США, Німеччини, Франції, Японії тощо. (у формі реферату)

Завдання 2:

1. Оформіть реєстраційну картку про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.Основна література:

1. Конституція України, статті 1, 42, 85, 92, 116.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

4. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // ВВР. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

5. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // ВВР. - 2001. - N 37-38. - Ст. 189.

6. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. – 1996. - № 3. - Ст. 9.

7. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // ВВР, 2010, N 33, ст.471

8. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

9. Про державну підтримку малого підприємництва від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.. - N 51-52. - ст. 447.

10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:Закон України від 05.04.2007// Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Ст. 1771.

11. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців” // ВВР. – 2003. – N 31-32. – ст.263.

12. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. – 2000. - N 36. - ст.299.

13. Податковий кодекс України від 02.12.2010// ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112

14. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР, 2005, N 48, ст.483.15. Форми реєстраційних карток, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток».

16. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К., 2002. – с. 183- 216.

17. Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.

18. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

19. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

20. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

21. Подцерковный О.П. Правовая природа отношений в сфере государственного заказа // Підприємництво, господарство і право. – 2003 - № 5 – С. 8-10.

22. Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки. - Одеса, 2010. – 258 с.

23. Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ. - 2004. – Вип. 22. - С.663-669.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.Сейчас читают про: