double arrow

Порядок і методика виконання роботи. 2.1. Методика дослідження кашированого мікрогофрокартону на стійкість до механічних руйнувань:


2.1. Методика дослідження кашированого мікрогофрокартону на стійкість до механічних руйнувань:

2.1.1. Зусилля розриву

Для проведення даного досліду використовуємо розривну машину РМБ-30-2М, з максимальним розривним зусиллям 300 Н.

2.1.2. Подвійні перегини

Для дослідження на стійкість до подвійних перегинів, що має важливе значення при пакуванні товару, використовуємо прилад „фальцер” типу ДФК.

2.2. Дослідження зміни структури мікрогофрокартону

Для дослідження зміни структури мікрогофрокартону використовуємо метод цифрової фотографії з використанням мікроскопу, що дає змогу збільшити зображення в 50-350 разів. Обладнання: мікроскоп ОГМЭ-ПЗ, цифрова фото відео камера CCTV Manuel Camera, програма для отримання зображення на моніторі ПК FLY 2000 TV, ПК на базі процесора Intel Pentium 4.

Через оптичну головку мікроскопа встановлюємо різкість зображення; за допомогою камери й програми робимо фотографії які виводяться на екран монітора.

Зміст звіту

Подати результати досліджень зміни структури кашированого мікрогофрокартону на стійкість до механічних руйнувань.

Згідно отриманих результатів побудувати гістограми залежності зусилля розриву ті подвійних перегинів мікрогофрокартону, провести аналіз та підвести підсумки.

Література

1. Гавенко С.Ф., Гунько С.М. Принципи моделювання технічних систем у поліграфії: Навчальний посібник.— Л.:”Компанія „Манускрипт”, 1996.— 136 с.

2. Полюдов О.М., Книш О.Б. Проектування поліграфічних та пакувальних машин. Динамічні розрахунки циклових механізмів: Навчальний посібник.—Львів, УАД, 2006.—132 с.

3. Гавенко С.Ф., Лазаренко Е.Т. Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали: Навчальний посібник.— Київ-Львів: Ун-т”Україна”, УАД, 2003.— 180 с.

4. Ефремов Н.Ф. Надежность и испытание упаковки: Учеб.пособие .—Моск. гос. ун-т печати .—М.:МГУП, 2004 .—112 с.

5. Бобров В.И., Лебедев Ю.М. Введение в специальность: Учеб.пособие .—Моск. гос. ун-т печати .—М.:МГУП, 2005 .— 242 с.

6. Бобров В.И. Системы автоматизированного проектирования упаковочного производства: Учеб.пособие .—Моск. гос. Ун-т печати .—М.:МГУП, 2006 .—314 с.

7. Конспект лекцій.


Сейчас читают про: