double arrow

Порядок і методика виконання роботи


Студенти ознайомлюються з структурою САПР та їх технічним забезпеченням. Вивчають апаратне забезпечення робочих місць проектувальників в автоматизованих системах проектування і керування.

Зміст звіту

Описати структуру сучасних САПР та їх апаратне і програмне забезпечення у пакувальному виробництві.

Література

1. Гавенко С.Ф., Гунько С.М. Принципи моделювання технічних систем у поліграфії: Навчальний посібник.— Л.:”Компанія „Манускрипт”, 1996.— 136 с.

2. Полюдов О.М., Книш О.Б. Проектування поліграфічних та пакувальних машин. Динамічні розрахунки циклових механізмів: Навчальний посібник.—Львів, УАД, 2006.—132 с.

3. Гавенко С.Ф., Лазаренко Е.Т. Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали: Навчальний посібник.— Київ-Львів: Ун-т”Україна”, УАД, 2003.— 180 с.

4. Ефремов Н.Ф. Надежность и испытание упаковки: Учеб.пособие .—Моск. гос. ун-т печати .—М.:МГУП, 2004 .—112 с.

5. Бобров В.И., Лебедев Ю.М. Введение в специальность: Учеб.пособие .—Моск. гос. ун-т печати .—М.:МГУП, 2005 .— 242 с.

6. Бобров В.И. Системы автоматизированного проектирования упаковочного производства: Учеб.пособие .—Моск. гос. Ун-т печати .—М.:МГУП, 2006 .—314 с.

7. Конспект лекцій.


Лабораторна робота №3

Проектування розгортки (розкроювання) паковання та його конструктивний дизайн у САПР

Мета роботи:ознайомитись з методами і способами побудов та геометричних розрахунків, графічного представлення технічної інформації засобами комп’ютерної обробки, виконання технічних креслень у відповідності до діючих стандартів.


Сейчас читают про: