double arrow

Література. Андреев С. С. Политика как социальное явление // Социально-полит, науки


Андреев С. С. Политика как социальное явление // Социально-полит, науки. 1991. № 4.

Ануфриев Е. А. Субъективные основы и субъекты политики // Социально-полит, журн. 1996. № 4.

Беляев А. А. Политика и ее роль в развитии общества // Социально-полит, науки. 1991. № 9.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.

Бутенко А. П. Наука и политика // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 2.

Бутенко А. П. Наука, политика, власть: проблемы взаимоотношения и соотношения // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 3.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произведения. М., 1990.

Ильин М. В., Коваль Б. И. Что есть политика и что — наука о политике (Опыт нетрадиционного обзора) // Полит, исследования. 1991. № 4.

Коваль Б. И., Ильин М. В. Власть уегзиз политика // Полит, исследования. 1991. № 5.

Лузан А. А. Политическая жизнь общества: Вопросы теории. К., 1989.

Мурадян А. А. Двуликий Янус. Введение в политологию. М., 1994.

Мясников О. Г. Субъекты политики // Социально-полит, журн. 1993. № 5—6.

Халипов В. Ф. Политика как наука и искусство // Социально-полит, науки. 1990. № 7.

Чудинова И. М. Политическая жизнь // Социально-полит, журн. 1994. № 12.

Глава 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

Як і поняття «політика», поняття «політична влада» є однією з базисних категорій політології. Політика і влада органічно взаємозв´язані, вони не тільки нероздільні, а й взаємозумовлюють одна одну. Цей зв´язок настільки органічний, що в політології і філософії нерідко виникають дискусії щодо первинності однієї з них.

Зміст політології як навчальної дисципліни може бути розкритий і як розгортання змісту категорії «політика», і як розгортання змісту категорії «влада». Поняття влади дає ключ до розуміння сутності та призначення політичних інститутів і процесів, самої політики. Визначення цього поняття, з´ясування сутності й характеру політичної влади дає змогу виокремити політичні відносини з усієї сукупності суспільних відносин, має важливе значення для розуміння природи політики й держави.

Про важливість поняття влади в науці свідчить, зокрема, існування особливої галузі науки — кратології (від грецьк.кгаіоз — влада і Іодоз — слово, поняття, вчення) як сукупності філософських, соціологічних, політологічних, правових та інших знань про владу.


Сейчас читают про: