double arrow
A) Тип диаграммы, Диапазон данных, Параметры диаграммы, Размещение диаграммы

B) Диапазон данных, Тип диаграммы, Параметры диаграммы, Размещение диаграммы

C) Диапазон данных, Тип диаграммы, Размещение диаграммы

D) Параметры диаграммы, Тип диаграммы, Диапазон данных, Размещение диаграммы

E) Вставка – Диаграмма

*****

Excel – дің функциясы туралы қате пікірді көрсетіңіз:

A) Функция – программаға орнатылған арнайы формула

B) Әрбір функция екі бөліммен анықталады: функцияның атымен және аргументімен

C) Функциялар тек формулаларда пайдаланылады

D) Функцияны формулаға қою үшін Функция шеберін пайдалануға болады

E) Функцияны берілгендердің кез келген типінде қолдануға болады

*****

MS Excel. Сұрыптаудың маќсаты не болып табылады:

A) Берілгендерді енгізу

B) Редакторлау және форматтау

C) Берілгендерді реттеу

D) Берілгендерді теру

E) Берілгендердің ќағазда көрсетілуі

*****

MS Excel. Фильтрацияның маќсаты не:

A) Берілгендерді енгізу

B) Редакторлау және форматтау

C) Берілгендерді реттеу

D) Берілгендерді теру

E) Берілгендердің ќағазда көрсетілуі

*****

MS Excel. Фильтрлер түрлері:

A) Автофильтр және Кеңейтілген (расширенный) фильтр

B) Кәдімгі және Ќолмен жасалынған

C) Автофильтр және Кәдімгі

D) Инженерлік және Ќарапайым

E) Кәдімгі және Кеңейтілген

*****

MS Excel. Кеңейтілген фильтрді ќалай беруге болады:

A) Данные, Фильтр, Расширенный фильтр

B) Данные, Автофильтр, Расширенный фильтр
C) Таблица, Расширенный фильтр

D) Сервис, Фильтр, Расширенный фильтр

E) Вставка, Фильтр, Расширенный фильтр

*****

MS Excel. Кеңейтілген фильтрмен жұмыс кезінде көрсетілетін облыстарды көрсетіңіз:

A) Бастапќы диапазон (Исходный диапазон) , Шарттың облысы (Область критериеB) , Алу диапазоны (Диапазон извлечений)

B) Бастапќы диапазон (Исходный диапазон) , Алу диапазоны (Диапазон извлечений)

C) Енгізу диапазоны (Диапазон ввода) , Шарттың облысы (Область критериеB) , Алу диапазоны (Диапазон извлечений)

D) Берілгендер облысы (Область данных) , Диаграмма облысы (Область диаграммы)

E) Нөмірленген тізімдер (Нумерованные списки) , Алу диапазоны (Диапазон извлечений)

*****

MS Excel Сан форматы қалай өзгертіледі:

A) Формат - Число

B) Формат – Ячейки - Число

C) Вставка – Ячейка - Число

D) Таблица - Число

E) Вид – Ячейка- Число

*****

Excel электрондық кестесінің адрестерді көрсету түрлері:

A) Aбсолютті, қарапайым, аралас

B) Cалыстырмалы, қарапайым, абсолютті

C) Aбсолютті, аралас, қарапайым


Сейчас читают про: