double arrow

Методичні вказівки. 1. У першому питанні необхідно на основі наукових джерел розкрити поняття методології, тобто вчення про методи


1. У першому питанні необхідно на основі наукових джерел розкрити поняття методології, тобто вчення про методи, як систему певних теоретичних принципів, логічних прийомів, конкретних засобів дослідження предмета науки. Зупинитись на демонополізації методологічних підходів і різноманітності застосованих методів.

2. Розглядаючи друге питання треба звернути увагу на такий загальний метод як метод філософської діалектики - матеріалістичної і ідеалістичної.

Даний метод конкретизується в спеціальних методах юридичного пізнання, за допомогою їх він збагачується, наповнюється новим змістом, набуває правової спеціалізації.

Принцип матеріалістичного підходу до держави і права полягає в розгляді їх як частини надбудови, обумовлених економічним базисом.

3. У третьому питанні необхідно показати, що філософський метод розкривається через комплекс конкретних методів, перш за все:

- логічний метод сходження від простого до складного, від абстрактного до конкретного;

- метод єдності логічного та історичного;

- системно-структурний, а також формально-догматичний, соціологічний, статистичний, конкретно-історичний, порівняльно-правовий.

4. Розгляд четвертого питання передбачає висвітлення застосування спеціальних методів пізнання в їх сукупності для вивчення закономірностей, які складають безпосередній предмет юридичної науки, що дозволяє отримати факти, які розкривають соціальну обумовленість держави і права.

Спеціальні методи юридичної науки тому і є спеціальними, що в них і через них конкретизується метод матеріалістичної діалектики на пізнання державно-правових явищ.

Література

1.Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта +, 2000. – с.560.

2.Полешко А. Методології правової науки і правозастосовчої практики – належну увагу // Право України. – 1995. - №12. – с.25.

3.Селиванов В. Проблема методологічної обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. – 1999. - №1. – с.20.

4.Завальнюк В.В. Поняття методологічного принципу історизму. Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2001. – Вип.11. – с.30.

5.Цвін М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3. – с.25.

6.Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. – М.: Юрид. лит., 1965. – с.204.

7.Методологические и теоретические проблемы юридической науки, М., 1986.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7