double arrow

Е) 30 кг


$$$ 110

Бір атомды идеал газ қыздырғыштан 2 кДж жылу энергиясын алған. Процесс изохоралы болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 2 кДж

$$$ 252

Бір циклда А=3 кДж жұмыс істелсе және суытқышқа 17 кДж энергия берілсе, онда жылу машинасының п.ә.к-і қандай мәнге ие болады?

A) 15%

$$$ 236

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қай өрнекпен анықталады?

B)

$$$ 86

Бастапқы параметрлері P,V,T болатын бір моль идеал газдың Р=const кезінде көлемі 3V-ге дейін ұлғаяды. Осы ұлғаю кезінде газ қанша жұмыс атқарады?

В) 2PV

$$$ 231

Бөлмедегі қай газдың (оттегі, сутегі немесе азот) молекулаларының жылдамдығы көп болады?

B) сутегінің

$$$ 546

Бiр-бiрiмен параллель жалғанған С1=4 мкФ және С2=6 мкФ екi конденсатор ЭҚК-i 12 В ток көзiне қосылған. Екiншi конденса-тордың астарларында пайда болған заряд мөлшерi қанша болады?Сейчас читают про: