double arrow

С) 0,5 Тл. Магнит индукциясы вертикаль жоғары бағытталған бiртекті магнит өрiсiнде бастапқыда қозғалмайтын электрон


$$$ 42

Магнит индукциясы вертикаль жоғары бағытталған бiртекті магнит өрiсiнде бастапқыда қозғалмайтын электрон орналастырылды десек, бұл электрон магнит өрісі әсерінен қозғала ма?

E) қозғалысқа түспейдi

$$$ 43

Магнит өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе өскенде, магнит өрiсi энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

С) 4 есе артады

$$$ 44

Магнит өрiсiнiң энергиясы 1 Дж болуы үшiн индуктивтiлiгi 0,5 Гн катушканың орамындағы ток күшi қандай болуы керек?

D) 2 А

$$$ 45

Био-Савар-Лаплас заңының өрнегiн көрсетiңiз.

D)

$$$ 46

Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?

D) 3 кА/м

$$$ 47

Электрон бiртекті магнит өрiсiнде шеңбер бойымен қозғалады. Электронның жылдамдығын 2 есе өсiргенде, оның айналу периоды қалай өзгередi?

E) өзгермейдi

$$$ 48

Соленоидтың бiрлiк ұзындығына келетiн орам санын 2 есе өсiргенде, соленоидтың индуктивтiлiгi қалай өзгередi?




А) 4 есе өседi

$$$ 49

Егер индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А болса, катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қандай болуы керек?

В) 2 А

$$$ 50

Екi параллель түзу ұзындықтары 10 м, бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта вакуумда орналасқан өткiзгiштер арқылы 20 А ток өткенде, магниттiк әсерлесу күшi қандай болады? m0= 4p×10-7 Гн/м деп алыңыз.







Сейчас читают про: