double arrow

D) Поляризация


$$$ 613

Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

С) Бұл толқындар әрқашан көлденең

$$$ 614

Дисперсия дегеніміз не?

D)Сыну көсеткішінің толқын ұзындығынына тәуелділігі

$$$ 615

Толқындық өріс деген не?

С) Толқындар таралатын серпімді орта

$$$ 616

Зат көк жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.

B) Көк

$$$ 617

векторының тербелісі жүзеге асатын жазықтығы .... деп аталады:

B) Поляризация жазықтығы

$$$ 618

Бугер заңын көрсетіңіз.

А)

$$$ 619

Төменде келтірілген толқындардың қайсысы көлденең толқындар болып табылады?

1. Электромагниттік толқындар

2. Су бетіндегі толқындар

3. Газдардағы дыбыс толқындары

4. Сұйықтардағы дыбыс толқындары

C) 1 және 2

$$$ 620

Брюстер шартын көрсетіңіз:

B) tgiБр=n21

$$$ 621

Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?
D) 900

$$$ 622

Нормаль дисперсия қалай анықталады?

В)

$$$ 623

Поляризацияланған жарық интенсивтігін ... бойынша анықтауға болады:

С) Малюс заңы

$$$ 624

Поляризацияланған жарық деп айтылады, егер:

E) жарық векторы тербелістерінің бағыттары бір жазықтықта өтетін болса

$$$ 625

Жұтылу коэффициенті … тәуелді.

A) Жарық толқынының ұзындығынан, заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық куйінеСейчас читают про: