double arrow

Короткі методичні вказівки


У навчальній кімнаті викладач називає тему, загальні й конкретні цілі заняття. Потім обговорюються основні питання по темі заняття, під час обговорення виявляється початковий рівень знань студентів.

Далі в палатах відділень хірургічного профілю студенти оглядають хворих, що готуються до планового оперативного втручання. Детально з'ясовують скарги, анамнез, у тому числі алергологічний і анестезіологічний, особливу увагу приділяють кардіореспіраторній системі, вивчають дані додаткових досліджень. На підставі огляду визначається ризик анетезії за Гологорським і пропонується той або інший вид анестезіологічного забезпечення.

Потім в операційній студенти спостерігають за анестезіологічним забезпеченням, відповідають на конкретні питання викладача, пов'язані з перебігом анестезії.

Наприкінці заняття в навчальній кімнаті підбивають підсумки і ко-нтролюється кінцевий рівень знань.

Технологічна карта проведення практичного заняття

Відповіді на тестові питання:

1 – 1 4 – 2 7 – 2 10 – 3 13 – 1 16 – 4 19 – 1 22 – 3

2 – 2 5 – 3 8 – 3 11 – 2 14 – 3 17 – 4 20 – 4 23 – 3

3 – 2 6 – 3 9 – 4 12 – 3 15 – 3 18 – 3 21 – 4

Рекомендована література:

1. Джеймс Дюк. Секреты анестезии, - М., «МЕДпресс-информ», 2005, 550 с.

2. Катэрино Дж.М., Кахан С. Медицина неотложных состояний. – М., «МЕДпресс-информ», 2008, 334 с.

3. Морган и Михаил. Клиническая анестезиология. – М., «Бинорм», 2004.

4. Спригинс Д, Чамберс Дж. Экстренная медицина: диагностика и лечение неотложных состояний, - М, «Медицинская литература», 2006, 554 с.

5. Сумин С.А. Неотложные состояния. – М., «Медицинское информационное агенство», 2010, 958 с.

6. Трещинский А.И., Глумчер Ф.С. Руководство по интенсивной терапии. – К., «Вища школа», 2004, 583 с.

7. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О. Анестезіологія та інтенсивна терапія. – К., «Вища школа», 2003, 400 с.

8. Хижняк А.А. Епідуральна анестезія / А.А. Хижняк, У.А. Фесенко, В.С. Фесенко. – Харків: МТК-книга. 2003.

9. Хижняк А.А. Спінальна анестезія / А.А. Хижняк, У.А. Фесенко, В.С. Фесенко. – Харків: Крокус, 2005.

10. Фесенко В.С. Блокади нервів / В.С. Фесенко. – Харків: ТО "Ексклюзив", 2002.

11. Хижняк А.А. Клиническая фармакология наркотических анальгетиков / А.А. Хижняк, С.В. Курсов, К.Г. Михневич. – Харьков: ХГМУ, 2004.

12. Хижняк А.А. Отравления етанолом. Патогенез, интенсивная терапия, анестезия / А.А. Хижняк, С.В. Курсов, К.Г. Михневич. – Харьков: ХГМУ, 2004.

13. Хижняк А.А. Мышечные релаксанты / А.А. Хижняк, С.Н. Скороплет. – Харьков: ХГМУ, 2001.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: