double arrow

Варіант № 2


1. основні формули для визначення відносних величин

відповідь:

Величини індуктивних опорів всіх елементів, що входять в схему заміщення, виражаються у відносних величинах при вибраних загальних значеннях базисної потужності і напруги при наближеному обліку коефіцієнтів трансформації всіх трансформаторів, що входять в електричну систему:

— для елементів електричної системи, опори яких задані в Омах (кабельні і повітряні лінії електропередачі), розрахунок вести по формулі

Х*б= 0 ;

— для елементів електричної системи, опори яких задані у відсотках за номінальних умов (синхронні генератори, трансформатори), - по формулі

Х*б=Х*Н ;

— для елементів електричної системи, опори яких задані у відсотках за номінальних умов (синхронні генератори, трансформатори), - по формулі

Х*б= * ;

— для реакторів - по формулі

Х*б= .

У цих формулах прийняті наступні позначення:

S0б — загальна повна або така, що здається базисна потужність, MВА;

U0б — загальна базисна напруга, кВ;

Х — відносна величина опору того або іншого елементу при вибраних загальних базисних умовах;

0 — опір одного кілометра лінії електропередачі, Ом/км;

— довжина ділянки кабельною або повітрям липни електропередачі, км;

Uсн— середньо номінальна напруга того рівня трансформація, на якій знаходиться елемент, для якого визначається відносна величина опору;

SН — повна номінальна потужність елемента електричної системы, для якого розраховується відносна величина опору, МВА;

UН - номінальна напруга реактора, кВ;

I— номінальний струм реактора, кА;

Х*н- відносна величина опору елементу електричної системи, визначена при номінальних для нього значеннях потужності і напруги;

Х% — виражена у відсотках величина опору елементу електричною системи при номінальних для ряду значеннях потужності і напруги ,

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7