double arrow
УПРАЖНЕНИЯ. 1.Прочитайте слова, соблюдая правила произношения:

1.Прочитайте слова, соблюдая правила произношения:

А. natura, terra, ager, luna, mare, silva, hora, linea, fabŭla, agricŏla, Homerus, Aesopus, aetas, aestas, coelum, poёma, praeda, praetor, aër, occasus, parsimonia, asinus, praesidium, miser, casa, socius, coena, amicus, auctor, natio, obligatio, scientia, sententia, otium, pretium, initium;

В. amicitia, lapsus, legatus, lupus, bellum, alea, sanguis, quisque, quinque, quaestor, aes, ars, pars, auctoritas, plebejus, proletarius, disciplina, fluvius, egestas, historicus, philosophus, rector, decanus, professor, magister, Rhenus, actor, scaena, circus, medicamentum, respublica, veto, declamatio;

2.Прочитайте слова, объясните особенности произношения и постановку ударения в них. Выучите слова наизусть:


caput - правоспособность

aerarium - казна

accusator - обвинитель, обличитель

acta - протоколы совещаний, постановлений

actio - действие, иск, судопроизводство

aestimatio capitis - имущественный ценз

alibi - в другом месте

Aulus Agerius - традиционное имя истца в примерах, образцах формул

bona fides - добросовестность, добрые нравы

casus belli - повод к войне

causa - причина, основание, судебное дело

censūra - оценка

Numerius Negidius - традиционное имя ответчика в римских судебных формулах

cessio - цессия, уступка

civis - гражданин

civitas - граждане, гражданство

corpus delicti - состав преступления

corpus juris - свод права

crimen publicorum - уголовное преступление

cui bono? - в чьих интересах?

justitia - правопорядок, справедливость, законность


2. Прочитайте следующие слова, объясните особенности произношения звуков. Найдите в словаре значения слов:

Clarus, causa, scientia, caedes, amicitia, quinque, rhythmus, Theodōra, aqua, pax, aurōra, nauta, beātus, medĭcus, cultūra, doctor, bestia, poёta, littĕra, Juppīter, lectio, philosŏphus, poena, dexter, pinguis, negligentia, quadrātus, consuetūdo, Aegīptus, suadeo, Augustus, censūra, potentia, saepe, suus, Euclīdes, zodiācus, Cyprus, chorus, Pithagōras, Athēnae, Graecia, obaerāti, Italia.




3. Прочитайте слова, переведите их:

А. Thesaŭrus, religio, audio, audīre, theātrum, aetas, elegantia, domus, memoria, amīca, historia, femĭna, publĭcus, decrētum, vita, pater, magīstra, studeo, studēre, fortūna, fabŭla, spectacŭlum, beneficium, instrumēntum, accusatīvus, quaestio, symphonia, соеpi, triūmphus, pоëta, causa, Decēmber, incŏla, sphaera, Eurōpa, justitia, argumēntum, оceānus, genetīvus, pericŭlum.

4.Прочитайте гимн «Gaudeamus», соблюдая особенности произношения слов:


Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus. (bis)


Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite ad inferos,
Ubi jam fuere. (bis)

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;

Venit mors velociter,

Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur. (bis)


Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore! (bis)

Vivant omnes virgines,
Faciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae! (bis)

Vivat et Respublica
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenātum caritas,
Quae nos hic protegit! (bis)

Pereat tristitia,
Pereant osores,
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores! (bis)


Gaudeamus - старинная студенческая песня, возникшая в XIII веке из застольных песен вагантов. Она была широко распространена среди студентов Гейдельбергского и Парижского университетов. Авторы текста и мелодии неизвестны. В XV веке фламандский композитор Жан Оккенгейм обработал и записал ее мелодию, и с тех пор она стала традиционным гимном студентов.


Занятие 2

Слогораздел. Ударение. Структура простого предложения.






Сейчас читают про: