double arrow

Жеке тапсырмалар


Мазмұны Мерзімі
Ағылшын тілі және ОӘ кафедрасында оқу практикасын өтудің жалпы шарттарымен танысу, кафедра меңгерушісімен, практика жетекшілерімен әңгіме; сынып жетекшісі жүргізетін құжаттамаларымен танысу (оқушылардың жеке істері), бастауыш сыныптағы ағылшын тілі мұғалімі жұмысымен танысу (күнтізбелік тақырыптық жоспар, сабақтық жоспарлар); педагогикалық практика мерзіміндегі студенттердің барлық жұмыстарының күнтізбелік жоспарын құру 25.05.2015.
Бала құқығы туралы Конвенцияны зерттеу; Қазақстандағы Бала құқығын меңгеру; студенттерде негізгі педагогикалық қызметті орындаудаудың болжалды үлгісін қалыптастыру 26.05.2015
Бастауыш сыныпта ағылшын тілі сабағында және жазғы мектеп жанындағы лагерьлерде қолданылатын ойын технологияларымен танысу (теориялық материал) 27.05.2015
Бастауыш сыныпта ағылшын тілін үйренуде қолданылатын ойындарды жоспарлау және әзірлеу (5 түрі), оқу практикасын өту барысында студент – практиканттың коммуникативтік және ұйымдастырушылық қызметі 28.05.2015
Бастауыш сыныптағы ағылшын тілі пәні бойынша 1 сынып сағаты мен 1 сыныптан тыс шараны әзірлеу, оңтайлы әдістер мен тәсілдерді қолдану, сыныптан тыс сабақтарды ұйымдастырудың әртүрлі формаларын қолдану 29.05.2015
Өз сабақтарын талдауда, практика қорытындыларын жүргізу мен есеп жазуда өзінің педагогикалық тәжірибесін теориялық жағынан зерделеу және талдау жасау; портфолионы қорғау (1 сынып сағаты, 1 сыныптан тыс шара, 5 ойын), оқу практикасын өту туралы есеп (А4 форматында 2-3 бет), күнделік 30.05.2015

7. Оқу практикасын өту бойынша есептік құжаттар Отчетная документация по прохождению учебной практики
1. Мамандық бойынша практиканы өту бағдарламасы

2. Оқу практикасы бойынша студенттің есеп күнделігі

3. Оқу практикасы бойынша студенттің есебі

4. Топ жетекшісінің есебі

8. Баға қою саясаты:

Баға қою саясаты 100 балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады және келесідей қойылады

Бағалау %
I Базалық ұйымның бағасы
Кафедра қойған баға
Қорытынды

Жоғарыда көрсетілген максималды бағалар уақытында орындалған жұмыстарға қойылады. Егер белгіленген мерзімнен бір аптадай кешіктірілетін болса, онда штрафтық бонустар тағайындалады. Өте кеш тапсырған құжаттар қабылданбайды және практиканы қайта өтуге рұқсат берілмейді.Кредиттік оқыту жүйесі бойынша

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша

оқу практикасын бағалаудың критерийі

Әрекет түрі Максималды қойылатын баға (%) Әріптік баға (әріптік, %)
Практика бағдарламасының орындалуы  
Практикаға келуі  
Күнделікті жүргізуі  
Есепті жазуы  
Қорытынды  

Бағалау туралы ақпарат

Студент жұмыстарына практика жетекшісі мен университет әкімшілігі бақылау жүргізеді.

Практика қорытындылары кафедра меңгерушісі тағайындаған комиссиямен бағаланады. Комиссияға практика бағдарламасы, есеп, күнделік беріледі. Бағдарлама курсы бойынша білім деңгейі қорытынды бағалардың жалпы схемасы негізінде бағаланады.

Практика материалдары номенклатура істерінде сәйкес нұсқаулықтарымен кафедрада сақталады.

Практика қорытындылары емтихандық ведомость, сынақ кітапшасы мен студенттің транскриптісіне қойылады.

9. Бағалау эквиваленттері

Әріптік жүйе бойынша баға сандық эквиваленті Балдың пайыздық мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша баға
A 4,00 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 жақсы
B 3,00 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
C 2,00 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,00 50-54
F 0,00 0-49 қанағаттанарсыз

10. Оқу пәні мен академиялық этика саясатыСтудент практика өту барысында міндетті:

  • Оқу бағдарламасында көрсетілген барлық тапсырмаларды орындау, күнделік толтыру;
  • Практика өтетін жердегі ішкі еңбек тәртібіне бағыну;
  • Еңбек қорғауы, техникалық қауіпсіздік пен өндірістік санитарияны меңгеру және қатаң сақтау;
  • Практика жетекшісіне портфолио, жазбаша есеп пен практика күнделігін тапсыру.

Практиканың аяқталасымен практиканың жетекшілері 1- курс пен жеделдетіліп оқытылатын курс студенттерінің оқу практикасын өтуі туралы есеп дайындайды

Оқу практикасының жетекшісі:Сейчас читают про: