double arrow

Тестові завдання. Укажіть правильний варіант відповіді, Інші варіанти иерекласифі куйте


Варіант 1

Укажіть правильний варіант відповіді, Інші варіанти иерекласифі куйте.

а) Терміни — слова або вислови, властиві мові певної вузької професійної (соціально!) групи людей.

б)Професіоналізми — це слова або словосполучення, які вживаються в досить специфічній (діловій, науковій та ін.) сфері мовлення для точного вираження спеціальних понять і предметів,

в)Жаргонізми — усталені звороти, поєднання слів, що виступають у мові як єдиний, неподільний і цілісний за значенням вислів.

г)Фразеологізми — специфічні слова або вирази, що вживаються в мові якоїсь соціальної чи професійної групи.

д) Книжні слова — слова, що виражають загальнонаукові поняття, вживані у широкому, узагальненому значенні.

2. З наведених нижче прикладів стійких словосполучень доберіть:

а) термінологічні;

б) офіційно-ділові;

в) фразеологічні.

Мати на меті, пошитися в дурні, поточний рахунок, дебіторська заборгованість, взяти участь, акціонерний капітал, накривати мокрим рядном, ставити за мету, штатний розпис, коефіцієнт корисної дії, атомна вага, протокольне доручення, пекти раки, підбивати підсумки, банківський фонд, комерційна таємниця, згідно з рішенням, вжити термінових заходів, піймати облизня, відповідно до умов.
Вставте замість крапок потрібні слова для утворення стійких

словосполучень (термінологічних, офіційно-ділових). Ми... договір про поставку сільськогосподарської продукції. Договір... чинності з моменту підписання його.

Бюро... послуги з різних питань.

Комісія... велику роботу із забезпечення... контролю за дотриманням дисципліни праці.

Просимо Вас... свої пропозиції стосовно реорганізації підприємства. Треба... термінових... щодо поліпшення умов праці. Юридичні сторони... відповідальність, передбачену... законодавством.

Варіант 2

Укажіть правильний варіант перекладу.

Профессиональные правила

а) професійні правила;

б) професіональні правила.

Прийти к заключению

а) прийти до висновку;

6} дійти висновку.

Принять меры

а) прийняти міри;

б) вжити заходи;

в) вжити заходів.

Экономические отношения

а) економічні взаємини;

б) економічні відносини;

в) економічні стосунки.

Подводить итоги работа

а) підводити підсумки роботи;

б) підбивати підсумки роботи.

Приемлемые усповия

а) приємливі умови;

б) прийнятні умови.Сейчас читают про: