double arrow

Збірник вправ. Завдання 1. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від поданих імен


Завдання 1. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від поданих імен. Поясніть їх правопис.

Віктор, Панас, Яків, Сава, Данило, Григір, Лев, Прокіп, Михайло, Хома, Василь, Микола, Олег, Ігор, Кузьма, Ілля, Григорій, Андрій, Юрій, Лука, Семен.

Завдання 2. Провідміняйте власне прізвище, ім’я та ім’я по батькові. Поясніть правила їх відмінювання.

Завдання 3. Провідміняйте чоловічі прізвища Воєвода, Гнатюк, Макусій, Гончар, Лесишин. Поясніть правила відмінювання прізвищ на позначення осіб чоловічої статі.

Завдання 4. Провідміняйте жіночі прізвища (якщо це можливо) Листоноша, Коваленко, Сердюк, Бондаришин, Повалій, Потоцька. Поясніть правила відмінювання прізвищ на позначення осіб жіночої статі.

Завдання 5. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка однини, обґрунтуйте вибір закінчення.

Документ, монолог, моногідрат, дизель, вступ, вимірювач, дослід, багатокутник, аналіз, мінімум, чисельник, Миргород, сад, листопад, Широкий Яр, караван, гараж, мороз, сум, водовідвід, пес, понеділок, мільярд, пісок, поштовх, гвинт, літак, процент, Тибет, Іртиш, очерет, селянин, зал, університет, стіл, барвінок, старостат.
Завдання 6. Поясніть, коли в родовому відмінку однини в іменниках чоловічого роду II відміни вживається закінчення –а (-я), а коли –у (-ю). Уведіть ці слова з різними закінченнями в словосполучення.

Алмаз (коштовний камінь і мінерал), апарат (прилад й установа), вал (деталь машини й насип), елемент (речовина й прилад), блок (частина машини й об’єднання держав), клин (предмет і просторове поняття), рахунок (документ і дія), термін (слово та строк), фактор (чинник і маклер).

Завдання 7. Запишіть подані іменники у формі давального відмінка однини, обґрунтуйте вибір закінчення.

Декан, ректор, завідувач, студент, Павлов, викладач, спеціаліст, Харків, університет, деканат, серце, будинок, секретар, Василь, Лебедин, місто, аспірант, Симоненко, Майборода, стіл, півострів, друг, батько, начальник, помічник.

Завдання 8. Оберіть один варіант адресата із двох запропонованих, уведіть його до речення. Поясніть вибір закінчень.

1. Коваленкові Дмитру Олексійовичу або Коваленку Дмитру Олексійовичу? 2. Марчуку Володимиру Григоровичу або Марчукові Володимиру Григоровичу? 3. Панові директорові або панові директору? 4. Лікареві Павловові або лікареві Павлову?

Завдання 9. Знайдіть і виправіть помилки, пов’язані з правилами утворення імен по батькові. Поясніть ці правила.

Василійович, Григорійович, Нікітічна, Ільїнішна, Палич, Санич, Вітальович, Дмитрійович, Луковович, Прокоф’євич, Митрофановна, Гаврилич, Дорофеїч, Васильовна.

Завдання 10. Поставте слова у форму кличного відмінка.

Добродій, пан, пані, громадянин, президент, лікар, громадянка, добродійка, учитель, Петренко, Коваль, Надія, Наталія, Наталя, Світлана, Нінель, друг, Віктор, Олег, школяр, директор, Олексій, Павло, Олександр, дід, сестра, тато, син, князь, швець, продавець, борець, кравець, Джордж.Завдання 11. Утворіть від поданих слів форми, що вживаються при звертанні, ураховуючи можливі варіанти.

Пан полковник, добродій Сазоненко, громадянин Сич, люба сестра, пан Ярема, брат Ярослав, Лілія Павлівна, Володимир Сергійович, Любов Іванівна, пані Ірина, пан лейтенант, громадянка Павлюк, друг Семен, панна Інна.

Завдання 12. Перекладіть словосполучення українською мовою, уведіть їх у речення як звертання.

Глубокоуважаемый юбиляр, глубокоуважаемый господин профессор, уважаемая госпожа Данилевская, дорогой Тарас, товарищ Константин.

Завдання 13. Поставте слова у форму кличного відмінка.

Подруга, Людвіг, Довбуш, знавець, боєць, Горобець, хлопець, Катерина, кобзар, Марія, Андрій, мама, тітка, дівчина, товариш, покупець, дідусь, читач, Кононенко, Рибалка, Рудь, перукар, учень, студент, викладач, Микита, Ілля, помічник, Мірошник.

Завдання 14. Утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння поданих прикметників (де можливо). Поясніть правила утворення цих форм.

Високий, гарний, білий, низький, хороший, прекрасний, залізний, універсальний, товстий, різкий, м’який, дерев’яний, корисний, чужий, простий, гострий, плоский.

Завдання 15. Перекладіть українською мовою речення. Поясніть правила утворення ступенів порівняння прикметників.1. Способ парового нагревания самый распространенный, поскольку он более дешевый, чем способ электронагревания. 2. Самое удобное оборудование изготавливают на харьковском заводе. 3. Этот самолет имеет более высокие летные данные. 4. Конструкция самолета в целом должна иметь как можно меньшую массу.

Завдання 16. Визначіть рід поданих іменнників. Сформулюйте правила визначення роду іншомовних іменників.

Сочі, біль, степ, собака, дріб, накип, насип, Корсунь, Умань, путь, продаж, посуд, підпис, ярмарок, полин, запис, Калахарі, поні, кашне, колібрі, Тітікака, Тбілісі, АТС, ХАІ.

Завдання 17. Запишіть словами числівники на позначення часу, ураховуючи всі можливі варіанти. Уведіть їх до питальних речень, де мова йшла б про початок чи закінчення якогось заходу, події тощо.

10.15; 00.00; 12.00; 16.35; 21.30; 18.15.

Завдання 18. Перекладіть речення українською мовою та запишіть цифри словами у відповідній формі.

1. К 7 прибавить 16. Сумма равна 23. 2. От 22 отнять 15. 3. Сложить 55 и 98. 4. Разделить 28 на 14. Частное – 2. 5. Умножить 5 на 5. Получим произведение 25.

Завдання 19. Запишіть числівники словами, розкрийте дужки.

40,5 (центнер), 174 (гривня), 3,5 (метр), 2 (тонна), 4 (кілограм), 6 (грам), більше 32,7 (відсоток), 1,8 (градус), 2 (олівець), 3 (стіл), півтори (година), півтораста (гривня).

Завдання 20. Запишіть слова, замінюючи цифри літерами. Поясніть правила написання таких слів.

2-процентний, 3-місячний, 4-ярусний, 2-поверховий, 3-акордний, 4-вимірний, 2-тисячний, 3-мільйонний, 2-хлористий, 2-хромово-кислий.

Завдання 21. Перекладіть і запишіть числівники українською мовою. Поясніть правопис числівників.

Ноль целых три десятых, девяносто, одна шестая, одиннадцать, четырнадцать, пятьсот, миллион, миллиард, седьмой, две третих, семьдесят, пятнадцать, восемь, шестнадцать, второй.

Завдання 22. Виправіть помилки, пов’язані з неправильним уживанням числівників. Поясніть правила поєднання числівників з іменниками.

Троє друзів, п’ятеро жінок, четверо студентів, їх було семеро, четверо столів, двоє ножиць, нас було двоє, троє книг, двоє левів, троє ведмежат, двоє професорів, троє президентів, двоє сиріт, двадцять троє ножиць.

Завдання 23. Перепишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть правила написання таких слів.

(Два)годинний, (три)сотий, (чотири)осьовий, два(актний), (чотири)мільйонний, (три)мільярдний, (два)відсотковий, (три)денний, (чотири)етажний, (три)річний.

Завдання 24. Від поданих дієслів утворіть складну та складену форми майбутнього часу 3 особи однини й множини.

Розв’язувати, обчислювати, розраховувати, виконувати, писати, обстежувати, роз’яснити, накреслити, вимірити.

Завдання 25. Перекладіть українською мовою речення. Порівняйте форми дієслів в українській та російській мовах.

1. Давайте рассмотрим данную теорему. 2. Давайте сравним эти примеры. 3. Рассмотрим несколько самых простейших способов решения задачи. 4. Выберем самый короткий путь решения. 5. Предположим, что а равно b.

Завдання 26. Перекладіть українською мовою словосполучення, до складу яких входять активні дієприкметники.

Доминирующий процесс, существующие физические законы, запоминающее устройство, заведующий лабораторией, регулирующий клапан, затухающие колебания, действующий прибор, следующий вопрос, поступающий на факультет, командующий флотом.

Завдання 27. Перекладіть українською мовою словосполучення, до складу яких входять пасивні дієприкметники.Направляемая волна, наблюдаемый объект, выражаемый формулой, выталкиваемый на поверхность, звуконепроницаемый материал, устраняемые помехи, компенсируемый за счет…, нелокализируемое явление, освещаемое помещение, охлаждаемый в воде.

Завдання 28. Перекладіть українською мовою речення, поясніть особливості перекладу дієприслівникових зворотів.

1. Анализируя бифуркации динамической системы, будем использовать параметрический метод построения бифуркационных кривых. 2. Охарактеризовав специфическое строение атомов металла, определим понятие «металлы». 3. Выразив а через b, можно решить уравнение. 4. Исключая параметр а, придем к окончательному выражению.

Завдання 29. Від поданих дієслів утворіть можливі форми дієприкметників. Назвіть суфікси, за допомогою яких утворюються дієприкметники.

Досліджувати, виписувати, орієнтувати, отримувати, спостерігати, накреслити, переробити, одержати, розв’язати, розжарити, розрахувати, усунути, випробувати, обробити.

Завдання 30. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники теперішнього та минулого часу. Назвіть суфікси, за допомогою яких вони утворюються.

Визначити, розподілити, створити, замінити, сканувати, фільтрувати, урівновноважувати, навантажувати, усувати, контролювати, перемикати, відтворити, обмотати.

Завдання 31. Випишіть окремо іменники, які мають форми: а) однини та множини; б) тільки однини; в) тільки множини.

Молодь, ворота, хлопець, відвідини, масло, веселощі, Прилуки, радість, зелень, предмет, залізо, канікули, консерви, хащі, сіни, Київ, вершки, сніг, Афіни, мова.

Завдання 32. Запишіть іменники у формі родового відмінка множини.

Дорога, суддя, школа, легеня, круча, дочка, сосна, війна, баба, ванна, гра, стаття, надія, староста, солдат, болгарин, почуття, раз, громадянин, вагання, море, день, грузин.

Завдання 33. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть орфограми.

Сіль, радість, Об, матір, туш, тінь, фальш, ніч, ненависть, галузь, доповідь, мазь, верф, міць, любов, подорож, загибель, вісь, ніж, обруч, плащ, плече, прізвище, слухач, кобзар, меч.

Завдання 34. Складіть речення, які можуть уживатися в текстах офіційно-ділового стилю, із займенниками я, ми, вони.

Завдання 35. Напишіть українські відповідники російських прислівників по-моему, по-вашему, по-нашему, які використовують у текстах офіційно-ділового стилю, та складіть з ними речення.Сейчас читают про: