double arrow

Есе кемиді(темп)


Есе кемиді(резонанс жиілігі)

Есе кемиді (орын ауыс. жылд.)

М

3: 9 есе кемиді (газ.қыс)

3: 9 есе кемиді(әсер күші)

F/3

3: (баст. Темп)

3:√3 есе артады(маг.эн.өр/ток күші)

3:√3 есе арту к/к

3:√3есе көбейеді(газд.абс.темп)

Н

3:1,5 есе артады(ток күші/кернеу өзг)

3:18*1023

3:2 есе кемиді(резо-қ жиілігі)

М

КДж

MV

3:2mv2

3:3 есе артады(арақаш азайса/пот)

3:3 есе артады(өріс потенц)

Есе кемиді(конд эн)

3:3 есе ұтылыс береді

3:3 м/с2(уақыт.үдеуі)

3:3есе азаяды(газ қысымы)

Есе азаяды(егер газ мол.конц.)

Есе артады(Білеуше)

Есе артады(Ид.газ)

Есе артады(кин.эн)

3:3есе кемиді(жылу мөлшері)

3:3есе кемиді(кед.арт/жылу мөлш)

3:3есе кемиді(маг.ағыны артса/ЭҚК)

3:3есе ұлғай(егер моп.конц )

3:3есе ұлғаяды(Қысым)

3:5м/с2

3:5м/с2

3:6 есе арту к/к(үлкейту)

3:67%(ПӘК)

М

3:9 есе азаяды(әрқай масса)

Есе артады

3:9 есе кемиді(қаш.арттырса/кернеулігі)

3:9есе кемиді(арақаш еселенсе/тарт күші)

3:9есе кемиді(әсерлесу күші)

3:mө2

3• ≈ 27кДж

3• 0 Н

3• 18·1023

3• 22,5м

3• 3 есе азаяды (газ қысым)




3• 3 есе арт (идеал газ)

3• 3 есе арт (кин. энер)

3• 3 есе ұлғаяды (қысым)

3• 5 м/с2

3• 6 есе арт к/к (үлкейту)

3• 67 %.

3• 9 есе аз. (әрқай. мас.)3кемі*9есе кем.(газқысы)

3• 9 есе артады.

3•√3 есе көб. керек.

3•√3есе арт керек.

3•2mυ2

3•3 есе арт.(Білеуше…)

3•6 м

3•9 есе кем.(әсер.күш)

30: 4 м/с²

30:10-7с

МГц

30:2 есеұтыс алады

30:300

М/с

30:4м/с2

С

30:болады,пласт.мат,жарық..

30:күштен 2 есе алады

30:Пластина мат.ж/е жарық сәуле

30:Пластина...түсуіне байлан

М;60м

30• 10-7 с.

30• болады, пласт. мат. ж/е жарық….

30•пластина …жарық….

Мкс

300• 1 мкс

3000266710•0,15 мН.

МН

МН







Сейчас читают про: