double arrow

Методичні рекомендації до виконання і тематика теоретичної та практичної частин контрольної роботи


Методичні рекомендації до виконання і тематика теоретичної частини контрольної роботи

Перед виконанням контрольної роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал курсу згідно з рекомендованою літературою.

Перелік завдань контрольної роботи встановлюється студентом самостійно (табл.1). Номер варіанту контрольної роботи вибирається відповідно до останньої цифри номера залікової книжки студента та обов’язково узгоджується з викладачем лекційних занять.

Таблиця 1Сейчас читают про: