double arrow

на 2013 рік

3

Н О М Е Н К Л А Т У Р А С П Р А В

Відділу грошових виплат та компенсацій

на 2013 рік

Індекс справи Вид документів Термін зберігання документів Примітка
04-01     Конституція України, Закони України. Доки не мине потреба. ст. 1-б,ст.2-б  
04-02   Рішення Синельниківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови (копії). Доки не мине потреба,ст.6    
04-03   Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу. 3 р.1, ст. 28-б   1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми
04-04   Плани роботи відділу (річний, квартальний, місячні) та звіти про їх виконання. 1 рік, ст. 161    
04-05   Вхідна документація 5 років, ст. 22  
04-06   Листи Головного управління праці та соціального захисту населення. 3 роки, ст. 26    
04-07   Вихідна документація 5 років, ст. 22  
04-08 Номенклатура справ відділу 3 р.2, ст.112-в 2Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації
04-09   Нормативні документи до Закону України „Про соціальні послуги” Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б    
04-10   Нормативні документи до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б    
04-11   Нормативні документи до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам” Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б    
04-12   Нормативні документи до Порядку призначення і виплати ДСД на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б    
04-13   Нормативні документи по Порядку призначення і виплати соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і ДСД на догляд. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б    
04-14   Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б  
04-15   Нормативні документи до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б  
04-16   Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б  
04-17   Нормативні документи для призначення субсидій на ЖКП та СГТП. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б,3б.  
04-18   Листування з інвалідами про надання допомог дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. 3 р., ст. 697    
04-19   Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги. Доки не мине потреба ст. 1б, 2б, 3б  
04-20   Накази начальника управління з основної діяльності (копії). Доки не мине потреба, ст.16-а  
04-21   Звіти до Департаменту праці та соціального захисту населення. 3р, ст.123    
04-22   Відомості по поверненню переплачених коштів (списки, квитанції) 5 р.1 ст. 677 1Пі­с­ля зняття одержувача з обліку  
04-23   Перевірки відділу контролюючими організаціями. 5 р., ст. 86    
04-24   Відповіді на звернення та скарги (копії).   5 р., ст.85   У разі неодноразового звернення 5 років після останнього розгляду
04-25   Журнал проведення навчань спеціалістів відділу. 3 р.1, ст. 589   Після закінчення журналу
04-26   Журнал реєстрації вхідної інформації 3 р. ст. 122    
04-27   Тарифи на ЖКП затверджені рішеннями, постановами (копії).   Доки не мине потреба, ст. 6-б  
04-28   Звіти до ЦСУ (місячні). 1 р.6, ст. 302- ґ 6За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – до ліквідації організації
04-29   Переліки власників, які користуються субсидією на ЖКП.   5 р.1., ст. 687   Після зняття одержувача субсидії з обліку
04-30   Виплата готівкою на тверде паливо та скраплений газ.   5 р.1., ст. 677   Після зняття одержувача субсидії з обліку
04-31   Спи­с­ки ме­ш­ка­н­ців житлових будинків, які мають пічне опалення 3 р.1, ст. 765   Піля заміни новими
04-32   Журнали: - реєстрації приймання заяв та документів для зняття з обліку; 5 років, ст. 124      
- видачі довідок та повідомлень; 3 р.1, ст. 767  
- реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги; 5 р., ст. 700    
- архівних справ; 5 р., ст. 700  
-реєстрації обробки заяв/особистих справ та прийнятих рішень; 5 років, ст. 700    
- звернень; 5 р., ст.124  
- реєстрації консультацій. 1 р., ст. 634  
- видачі посвідчень 3р., ст. 127  
- видачі особових справ 1 р.1, ст. 140 Після закінчення журналу та повернення документів до архіву
04-33   Алфавітна книга. 75 р., ст. 528  
04- 34 Протли Протоколи засідань комісії по призначенню адресних допомог. 5 р.1., ст. 673   1З питань призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 75 р.
04-35   Реєстри передачі особових справ. 1 р., ЕПК  
04-36   Особові справи адресних допомог: - субсидія; 5 р.1, ст. 676   Після зняття одержувача з обліку
- державна соціальна допомога: 5 р.1, ст.676
- одинокі матері;
- по догляду за дитиною до 3-х років;
- одноразова при народженні;
- тимчасова державна допомога;
- інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам; 75 р., ст. 675  
- особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; 5 р.1, ст.676
- компенсація на догляд за інвалідом I групи та престарілим;
- компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги
- на догляд за інвалідом I та II групи психічного захворювання
- на дітей, які знаходяться під опікою
- у зв’язку з вагітністю та пологами;
- на поховання
- допомога прийомним сім’ям
- допомога при усиновленні дитини
04-37   Інформація підприємств надавачів послуг про оплату обов’язкової плати. 3 р., ст. 769    
04-38   Повідомлення із виплатного центру. 5 р.1, ст. 317-б   1Пі­с­ля за­вер­шен­ня ви­пла­ти до­по­мо­ги і пен­сій
04-39   Журнал передачі особових справ юрис-консульту до суду. 3 р., ст. 107    
04-40   Одноразова винагорода жінкам, що мають статус „Мати - героїня” 5 р.1., ст. 676   1Пі­с­ля зняття одержувача з обліку
04-41   Інструкція з удосконалення системи соціальної допомоги До заміни новими, ст. 20  
04-42 Журнал "Гаряча" телефонна лінія" 5 р., ст.124  

Начальник відділу грошових
виплат та компенсацій С.М.Бутурлакіна


Номенклатура справ складена на підставі Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів затвердженого Наказом Міністерства юстиції від 12.04.2012 №578/5.

Начальник відділу грошових

виплат та компенсацій С.М.Бутурлакіна

СХВАЛЕНО:

Протокол ЕК

архівного відділу міської ради

від_____________№________

Голова ЕК_________А.О.Ішутінова

Підсумковий запис про категорії та кількість справ,

заведених у 2013 році у відділі

За строками зберігання Усього У тому числі
Таких, що переходять З позначкою „ЕПК”
Постійного      
Тривалого (понад 10 років)      
Тимчасового (до 10 років включно)      
Разом      

Підсумкові відомості передано в архів установи

Начальник відділу грошових

виплат та компенсацій С.М.Бутурлакіна3
Сейчас читают про: