double arrow

На 2014 рік

1

ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення

- 04/2/2-

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

______________№___________

на 2014 рік

Індекс справи Заголовок справи Кіль-кість справ Строк зберіган. № статей за перелі-ком Приміт ка
04/2/2-01 Накази Генерального прокурора України, розпорядження, вказівки керівництва Генеральної прокуратури України з основної діяльності (копії)     ДМП      
04/2/2-02 Рішення колегії Генеральної прокуратури України, надіслані для виконання та до відома (копії)     ДМП    
04/2/2-03 Постанови координаційних і міжвідомчих нарад при Генеральному прокурорі України та його заступниках, надіслані для виконання та до відома (копії)     ДМП    
04/2/2-04 Методичні рекомендації, пам’ятки, листи про позитивний досвід роботи органів прокуратури, листи інформаційного та орієнтовного характеру, листи-зауваження, надіслані Генеральною прокуратурою України (копії)     ст.20 б, 44б ТП  
04/2/2-05 Піврічні плани роботи Генеральної прокуратури України, прокуратури області (копії) Доповідні записки за наслідкиперевірок роботи прокуратури області, проведених Генеральною прокуратурою України   ДМП Пост. ст.76 а ТП  
04/2/2-06 Завдання Генеральної прокуратури України з питань нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ, доповідні записки, довідки, звіти про їх виконання     Пост. ст.4 а ГП  
04/2/2-07 Доручення Генеральної прокуратури України, документи (доповідні записки, довідки, звіти тощо) про їх виконання     Пост. ст.4 а ГП  
04/2/2-08 Листування з Генеральною прокуратурою України з питань нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення     ст.29 Пост.  
04/2/2-09 Накази, вказівки та розпорядження прокурора області з основної діяльності (копії)     5 р. ст.512 ТП  
04/2/2-10 Рішення колегії прокуратури області та документи про їх виконання (копії)     ДМП    
04/2/2-11 Постанови координаційних, міжвідомчих нарад, проведених у прокуратурі області, документи до них     Пост. ст.18 а ТП  
04/2/2-12 Протоколи оперативних нарад, проведених при керівництві прокуратури області, матеріали про їх виконання     5 р. ЕПК ст.13 ТП  
04/2/2-13 Протоколи оперативних нарад, проведених при начальникові управління,відділу   ДМП ст.15 ТП  
04/2/2-14 Докумети (доповідні записки, довідки, інформації, звіти) за наслідками перевірки роботи міжміськрайпрокурорів   Пост. ст.76 а ТП  
04/2/2-15 Документи (доповідні записки, звіти, довідки, листування) за результатами надання практичної допомоги міжміськрайпрокурорам     10 р. ЕКП ст. 31  
04/2/2-16 Положення про управління, відділ розподіл обов'язків (копії)     ДМП  
04/2/2-17 Накази прокурора області з кадрових питань (копії), документи (плани, довідки) з питань стажування   3 р. ст. 207  
04/2/2-18 Документи реагування прокуратури області (подання, результати їх розгляду)     Пост. ст. 34 а  
04/2/2-19 Документи (огляди, узагальнення, довідки, листи) аналітичних вивчень інформаційного та орієнтовного характеру, складені відділом     Пост. ст. 51  
04/2/2-20 Методичні рекомендації, інформаційні листи про позитивний досвід роботи органів прокуратури області, документи (плани, виступи) з питань проведення семінарів     Пост. ст. 14 а, ст. 52 а    
04/2/2-21 Квартальні та щомісячні звіти про роботу відділу   ДМП ст. 150 в    
04/2/2-22 Завдання міжміськрайпрокурорам з питань нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ, документи (довідки, звіти, доповідні записки тощо) про їх виконання     Пост. ст. 49    
04/2/2-23 Супровідні листи до звернень, за якими не ведуться наглядові провадження, частки до відповідей на звернення іншим структурним підрозділам аппарату прокуратури області     1 р. ст. 62  
04/2/2-24 Листування з іншими відомствами     5 р. ст. 36  
04/2/2-25 Листування за кримінальними провадженнями (копії постанов про зупинення, закриття тощо)     5 р. ст. 112, 118  
04/2/2-26 Листування за кримінальними провадженнями (копії обвинувальних актів, довідок про наслідки судового розгляду, апеляцій на вироки та постанови суду)     5 р. ст. 109  
04/2/2-27 Процесуальні документи, винесені за участю прокурора у розгляді судом справ з питань досудового розслідування. Документи щодо оскарження в суді процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування     10 р. ЕК ст. 109, 114  
04/2/2-28 Довідки міжміськрайпрокурорів про перевірки законності затримань громадян     5 р. ст. 111  
04/2/2-29 Довідки про перевірки виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до ЄРДР     5 р. ЕК ст. 107  
04/2/2-30 Клопотання та постанови про застосування запобіжного заходу – взяття під варту, продовження строків тримання під вартою, звільнення з-під варти, апеляція, довідки про участь прокурорів у судових засіданнях з цих питань   5 р. ст. 111  
04/2/2-31 Оперативні зведення ГУМВС про кримінальні правопорушення     1 р. ст. 119  
04/2/2-32 Телефонограми, які надійшли з апеляційного суду щодо участі прокурорів відділу у розгляді справ     5р. ЕК ст. 129    
04/2/2-33 Статистичні дані про роботу міжміськрайпрокурорів та органів внутрішніх справ; таблиці та списки міжміськрайпрокурорів про наглядову роботу за розслідуванням кримінальних справ     ДМП ст. 151 б, 149 г  
04/2/2-34 дск Документи з грифом «Для службового користування»     ЕК  
04/2/2-35 Книга обліку вхідної кореспонденції     3 р. ст. 68 б  
04/2/2-36 Книга обліку вихідної кореспонденції     3 р. ст. 68 б  
04/2/2-37 Книга обліку внутрішніх документів     3 р. ст. 68 б  
04/2/2-38 Книга обліку звернень громадян та юридичних осіб     5 р. ст. 79  
04/2/2-39 Книга обліку кримінальних проваджень, витребуваних у порядку нагляду     5 р. ст. 72  
04/2/2-40 Книга обліку наглядових проваджень     10 р. ст. 73  
04/2/2-41 Дск Журнал обліку документів та видань з грифом "Для службового користування"     10 р. ст. 76  
04/2/2-42 Книга обліку кольорових бланків суворої звітності     3 р. ст. 127  
04/2/2-43 Номенклатура справ відділу на 2014 р.   3 р. ст. 57 б  
04/2/2-44        
04/2/2-45          
04/2/2-46          
04/2/2-47          
04/2/2-48          
04/2/2-49          
04/2/2-50          

Начальника відділу нагляду за додержанням законів
органами внутрішніх справ при провадженні

досудового розслідування та підтриманням

державного обвинувачення С.В. Сівтунов

“ ПОГОДЖЕНО “1
Сейчас читают про: