double arrow

Поняття законодавчий процес


ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС - нормативно-регламентована сукупність послідовно здійснюваних дій щодо розробки, прийняття (зміни) законів та ін. законодавчих актів і їх оприлюднення.

В Україні розрізняють: 3. п. стосовно актів, які приймаються у порядку всеукраїнського референдуму [регламентується Конституцією і Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» (1991)]; 3. п. стосовно законів та ін. законод. актів, які приймає ВР України (регулюється Конституцією, законами і Регламентом ВР України).3. п. традиційно має кілька стадій. У діяльності ВР України їх п'ять: внесення законопроекту по ВР органом або особою, які володіють правом законодавчої ініціативи; розгляд законопроекту в комітетах і комісіях парламенту; обговорення законопроекту на його засіданнях, здійснюване у трьох читаннях (якщо парламент не прийме ін. рішення); прийняття закону чи ін. законод. акта [звичайний закон приймається простою, а конституційний — кваліфікованою (у дві третини) більшістю голосів від конст. складу депутатів парламенту]; підписання та обнародування закону чи ін. законод. акта, прийнятого ВР України. Число стадій не є абсолютним для кожного законопроекту. Так, у разі накладення Президентом України вето на прийнятий закон виникає потреба у дод. стадії 3. п., пов'язаній з розглядом презид. вето. Для кожної стадії 3. п. обов'язковими є: а) спрямованість на вирішення порівняно самост. завдання; б) докум. закріплення правових дій; в) юрид. характер процес, дій;г) фіксація правового результату.3. п. здійснюється на основі вироблених теорією і закріплених у зак-ві й практиці принципів науковості, демократизму, законності, системності тощо. Додержання цих принципів є обов'язковою передумовою ефективної законод. діяльності ВР України


Сейчас читают про: