double arrow

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ.


Вимірювання мегаомметром можуть виявити більшість місцевих дефектів ізоляції і тим самим запобігти замкненню на корпус, на землю і підвищенню стікання струму через ізоляцію. Опори ізоляції вимірюють мегаометрами на електроустановках, відімкнених від мережі.

В устаткуванні з глухозаземленою напругою опір ізоляції електрообладнання і мереж вимірюється між кожною парою фаз і корпусом (землею). За опір ізоляції береться значення, виміряне через 1 хвилину після початку обертання рукоятки приладу. Номінальна частота обертання - 120 об/хв.

Опір ізоляції освітлювальних мереж треба вимірювати при ввімкнених вимикачах і викручених лампах. В противному разі результат буде спотвореним із-за опору ламп між фазним і нульовим проводами.

ПУЕ і ПТЕ в нормах випробувань визначають мінімальне значення опору ізоляції конкретного виду електрообладнання або мереж і вихідну напругу мегаомметра, яка береться для вимірювань.

Якщо при випробуваннях користуються мегаомметром з більш високою напругою на виході, ніж рекомендовано правилами, а опір ізоляції при цьому не менший допустимого значення, то ці дані слід вважати ще більш достовірними.

Нормовані мінімальні значення опору ізоляції найбільш розповсюдженого електростаткування при різних видах випробувань з вказівками їх періодичності і напруги мегаометра надані в додатку 1.


Сейчас читают про: