double arrow

Копіювання даних


Дані, які введені в одну клітину, можна копіювати в інші клітини. Один зі способів копіювання використовує інструменти Копировать й Вставить, які працюють із буфером. Другий спосіб використовує маркер автоматичного заповнення, що розташований у правому нижньому куті кожної клітини або діапазону.

Якщо копіюється формула, то відносні адреси змінюються на величину здвигу. Наприклад, якщо формулу =А2+В2 , що записана в клітини С2, скопіювати до клітини С3, то вийде формула =А3+В3. Якщо ж у формулі записана абсолютна адреса, то вона копіюється в іншу клітину без змін.

Функції Excel.Для обчислень в Excel використовуються формули. У формулах часто використовуються вбудовані функції Excel. Усього є більше 100 вбудованих функцій.

Функції розділені на категорії. Повний список категорій функцій і самих функцій можна побачити у вікні майстра функцій, що викликається за допомогою інструмента fx . Інструмент перебуває на панелі інструментів Стандартная. У лівому нижньому куті вікна майстра функцій розташований знак «?», що викликає підказку по роботі з функцією. Підказка містить докладний опис аргументів функції й результату та велику кількість прикладів використання функції.

Функції значно спрощують обчислення. Наприклад, якщо необхідно обчислити суму значень, занесених в осередки від A1до H1, це можна зробити за допомогою функції =СУММ(А1:Н1), а не за допомогою довгої формули =А1+В1+С1+D1+E1+F1+G1+Н1.

Кожний виклик функції складається із трьох елементів: знак рівності (=) указує на формулу, ім'я функції (наприклад, СУММ) указує, яку операцію необхідно провести, аргумент функції (наприклад, А1:Н1) указує адреси клітин, значення яких використовуються при обчисленнях. Аргумент часто являє собою групу клітин, але може бути й більш складним. Ви можете ввести функцію в клітину самостійно або за допомогою майстра функцій. Оскільки функція СУММ досить часто використовується в EXCEL, її кнопка винесена на стандартну панель інструментів. Наприклад, щоб знайти суму значень, просто клацніть на кнопці S (АВТОСУММА).

Приведемо опис декількох часто використовуваних функцій.

СРЗНАЧ(діапазон) - повертає середнє (арифметичне) своїх аргументів; наприклад, =СРЗНАЧ(А2:А9). Функція належить до категорії статистичні.

МАКС(діапазон), МИН(діапазон) - повертають максимальне й мінімальне значення серед чисел зазначеного діапазону. Належить до категорії статистичні.

ЕСЛИ(умова; вираз1; вираз2) - функція перевіряє умову й обчислює вираз1, якщо умова виконалася; функція обчислює вираз2, якщо умова не виконалася. Наприклад, результатом функції =ЕСЛИ(А2>20;1;0)

буде число 1, якщо в клітини А2 записане число більше 20, і 0, якщо в клітини А2 записане число, що менше або дорівнює 20.


Сейчас читают про: