double arrow

Варіант 10


У двох бригадах працюють 20 робітників. Всі вони мають одна­ковий щомісячний оклад. Кожного місяця відома нормативна кіль­кість робочих днів. Оплата здійснюється пропорційно кількості від­працьованих днів. Робітникам сплачуються такі надбавки за розряд:

ü за перший або другий розряд – не сплачується;

ü за третій розряд – 5% заробітку;

ü за четвертий розряд – 10% заробітку.

Нормативну кількість робочих днів у місяці, розмір місячного окладу та відсотки надбавок треба записати до окремих клітинок.

Розряд робітника вибирати зі списку, створеного за допомогою меню Данные – Проверка. Встановити контроль введених даних для номеру бригади або кількості відпрацьованих днів.

Скласти таблицю розрахунку заробітної плати, яка містить такі дані: номер бригади; прізвище робітника; розряд; кількість відпрацьо­ваних днів; зарплата без надбавок; надбавка; всього нараховано. Ви­значити середню кількість днів у місяці, відпрацьованих одним робіт­ником, мінімальну та загальну нараховану суму.

Варіант 11

Телефонна компанія об’єднує три АТС. Вартість міських та міжміських розмов підраховується окремо за різними тарифами. Крім того, для міжміських розмов існує пільговий тариф за розмови у свята та в нічний час. Розміри тарифів треба записати до окремих клітинок.

Скласти таблицю розрахунків за телефон, яка містить таку ін­формацію: номер АТС; номер телефону; прізвище абонента; тип роз­мов (міська, міжміська або з пільгами); тривалість розмов; нарахована плата за розмови.

Тип розмов вибирати зі списку, створеного в меню Данные – Проверка. Встановити контроль введених даних для номеру АТС або вибирати його зі списку.

Визначити максимальну та середню тривалість розмов. Обчис­лити загальну суму, сплачену за телефонні розмови.


Сейчас читают про: