double arrow

Лабораторна робота № 2 (продовження)


Тема: “Робота з базою даних ”

.

1. Створити базу даних (БД) такої структури:

Факультет Фах Група Прізвище Атестація
МО СМВВШ МО СМВВШ МО ЕСЕУ ТП СМВВШ      

Заповнити БД 10-ю записами.

а) відсортувати БД по полю «Факультет»; б) відсортувати БД по полях «Факультет», «Фах»

2. Обчислити підсумки: знайти середнє значення атестації по кожному факультету. У режимі «Структура» вивести проміжні результати і загальний результат.

3. Використовуючи Автофильтр вивести:

1) інформацію про студентів, які вчаться тільки на факультеті «СМВВШ». Відновити всі записи в таблиці.

2) інформацію про 3-х студентів із максимальним балом атестації. Відновити всі записи в таблиці.

3) інформацію про студентів, у яких оцінка по атестації більше «4» або менше «3».

4) інформацію про студентів, у яких оцінка по атестації більше «2» і менше «5».

4. Використовуючи розширений фільтр вивести:

1) прізвище і номер групи студентів, які вчаться на факультеті «МО» і мають оцінку по атестації не менше «4».

2) Прізвище студентів, які вчаться на факультеті «ЕСЕУ» і мають по атестації «5» або «2».

5. Зробити консолідацію даних, що знаходяться в двох базах даних, розташованих на різних листах робочої книги.

Продаж за 1998 р. Продажа за 1999 р.

Марка Кіл.   Марка Кіл.
Волга БМВ Пежо Мерседес   Волга БМВ Пежо Мерседес

Лист1 Лист 2

Консолідовані дані розташувати на другому листі

Контрольні питання.

1. Як відсортувати базу даних. Скільки полів одночасно можна сортувати в Excel?

2. Дайте характеристику можливостям Автофильтра?

3. Дайте характеристику можливостям Розширеного фільтра?

4. Як обчислити підсумки?

5. Дайте визначення операції “Консолідація”. Як консолідувати дані?


Сейчас читают про: