double arrow

Лабораторна робота № 5.


Тема: Створення форм користувача.

Мета роботи: навчитися створювати форми з різними елементами керування.

Теоретичні відомості

Для створення нової форми за допомогою конструктора треба в меню Insert вибрати пункт UserForm . З властивостей, подій та мето­дів форми найчастіше використовуються такі:

Activate– активізація форми;

Caption – заголовок форми;

Hide –сховати форму;

Show – показати форму.


Сейчас читают про: