double arrow

Sub сума_ряда()


Dim s As Double, zn As Integer, i As Integer

Dim y As Double, eps As Single, f As Single

eps = 0.1Е-06 'точність обчислення

i = 1 ' номер члена ряду

f = 1 'факторіал

zn = -1 'знак члена ряду

s = 0: f = 1

Do

f = f * i 'обчислення факторіалу

y = zn * (i + 3) / f 'обчислення члена ряду

s = s + y 'обчислення суми ряду

zn = -zn 'зміна знаку

i = i + 1 'слідуючий член ряду

Loop While Abs(y) > eps

MsgBox "сума=" & CStr(s) & " y= " & CStr(y)

End Sub

Результат роботи програми:

Індивідуальні завдання

1: Протабулювати функцію f(x) на інтервалі [Xп,Xк] з шагом h.

Границі інтервалу і шаг вводяться з клавіатури.

Варіанти завдань

Ном. Варі-анту   Вигляд функції Початкові дані
a b Xn Xk h
1.38 1.26
- 1.68 1.2 2.4 0.2
0.36 5.5
0.9 1.85 0. 1.2 0.15
1.24 0.67 10.2 12.4 0.45
20.2 7.65 3.5 0.1
2.8 0.45 4.5
4.6 2.5 0.75 1.8 0.3
0.55 0.78 4.2 5.8 0.25
0.28 1.35 1.2 7.5 0.5
0.9 0.66 2.3 8.9 1.3
0.85 - 17.2 24.6
1.6 1.24 0.2 1.4 0.35
0.4 10.8 0.84 1.25 0.15
1.28 0.03 12.6 34.9 7.6

Сейчас читают про: