double arrow

Приклад виконання завдання. З метою надання допомоги студентам нижче наведено приклад виконання й оформлення комплекту 55-го варіанта завдання


З метою надання допомоги студентам нижче наведено приклад виконання й оформлення комплекту 55-го варіанта завдання. Приклади розв’язання не претендують на зразок найкращого і єдино вірного способу виконання завдання, а можуть служити лише орієнтиром й ілюстрацією до оформлення звіту. Тут не описується синтаксис і призначення конкретних функцій. Цей матеріал можна знайти в «Excel: Конспект лекцій» [1] або Довідці з кожної функції редактора електронних таблиць Microsoft Excel.

Використання однієї функції

Знаходження суми значень

55. Відомо результати двох спортсменів-п'ятиборців у кожному з п'яти видів спорту в балах. Визначити суму балів, отриманих кожним спортсменом.

Розв’язання

1. У зв'язку з відсутністю вихідних даних в умові завдання, заповнюємо таблицю вхідних даних самостійно, наприклад:

  А B C D E F G
Прізвище Види спорту Сума
   
Іванов
Петров

Щоб знайти суму балів, отриманих кожним спортсменом, необхідно просумувати бали з кожного виду спорту для окремого спортсмена, тобто знайти суму в рядку 3 та 4.

2. Установлюємо курсор на комірці G3.

3. Входимо в меню Вставкай вибираємо пункт меню Функция.

4. У діалоговому вікні, що відкрилося, вибираємо розділ Математические.

5. Із списку функцій даного розділу вибираємо функцію СУММ.

6. Натискаємо кнопку ОКвікна майстра функцій.

7. У якості параметрів функції вводимо або виділяємо діапазон комірок B3:F3.

8. Після натискання кнопки ОК у вікні функції в комірці G3 відображається результат.

9. Для одержання суми балів іншого спортсмена можна для комірки G4виконати аналогічні дії (пункти 3-8) для діапазону комірок B4:F4або використати поширення формули комірки G3накомірку G4(див. [1], с. 43-45). У комірці G4будеотримано шукану суму.

Знаходження суми добутків значень

55. Відомо ціни та обсяг придбаних товарів. Підготувати лист для розрахунку загальної вартості всіх товарів.


Сейчас читают про: