double arrow

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ, ЗАУВАЖЕННЯ, ВІДМІТКИ МКК, АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТА ІНШИХ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Группа туристів __________________________________________________________________________________________________________________

(організація, що проводить похід)

у складі ____ осіб здійснює з «____»__________20___р. до «___»________20___р. ________________________ похід ___________ категорії складності у районі ______________________________________ за маршрутом:

(географічний район походу)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник групи:

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Заступник керівника:

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Керівник закладу, який проводить похід

________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

М.П.

           

2. СКЛАД ГРУПИ *
11. КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ ТА ТЕРМІНИ

Про проходження маршруту група повинна повідомити ________________ (вказати спосіб зв’язку)

1.____________________ за адресою (телефоном) _____________________

________________________________________________________________

2.____________________ за адресою (телефоном): _____________________

________________________________________________________________

- з ___________________________ до ___________________________20__г.

- з ___________________________ до ___________________________20__г.

- з ___________________________ до ___________________________20__г.

Голова комісії _________________ (________________________)
  (підпис) (прізвище, ініціали)
     
Члени комісії _________________ (________________________)
  (підпис) (прізвище, ініціали)
     
  _________________ (________________________)
  (підпис) (прізвище, ініціали)

Штамп МКК

«____» _______________________20_____р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження (день, місяць, рік) Місце роботи або навчання (повна назва, посада, № телефону)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Відповідність відомостей про туристський досвід та досвід подолання локальних перешкод керівника та учасників походу довідкам про залік походів перевірено. Член МКК _____________________________________________ (назва МКК) ____________________________________________________________ (підпис, прізвище та ініціали члена МКК)  

9. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА МІСЦЕВОСТІ   Група у складі: керівника __________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) участників_______________________________________________________ (прізвище, ініціали) __________________________________________________________________________________________________________________________________ пройшли перевірку «_____»_____________20___р.____________________ ________________________________________________________________ (місце перевірки) з наступних питань _______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ Результати перевірки: _____________________________________________ Перевірку провів: ______________ ( ___________________________). (підпис) (прізвище, ініціали) 10. ВИСНОВОК ТУРИСТСЬКОЇ МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ   Група під керівництвом ___________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) має (не має) право здійснити даний похід. Особливі вказівки :_______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Термін здачі звіту пр похід до «____»_____________20___р. у письмовому (усному) вигляді в обсязі – повному (скороченому - __________________ (вказати розділи) _______________________________________________________________).   Групі рекомендовано зв’язатися з регіональною аварійно-рятувальною (контрольно-рятувальною, пошуково-рятувальною тощо) службою та поінформувати її про графік пересування та контрольні терміни за адресою: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Домашня адреса, телефон Туристська підготовка* (вказати походи вищих к.с. з даного виду туризму, район походу, а також досвід: У – учасник, К - керівник) Обов’язки у групі, розподіл по засобам сплаву або іншим транспортним засобам (для автомобілів та мотоциклів вказати номерні знаки) Підпис про знання Правил та згоду на обробку персональних даних**  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  *) До маршрутної книжки додаються копії виданих МКК довідок про проведені походи. Для маршрутів з класифікованими локальними перешкодами зазначається їх найменування, категорія складності, а для перевалів вище 5000м ще й їх абсолютна висота. **) Розділ ІІ чинних Правил змагань зі спортивного туризму – «Правила проведення змагань туристських спортивних походів» та Інструкція щодо організації та проведення спортивних туристських походів з учнівською та студентською молоддю»  

 
3. ПЛАН ПОХОДА (заявлений)*

8. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ