double arrow

Оповіщення та інформування


Оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту включають:

· оперативне доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі через загальнодержавну, територіальні і локальні автоматизовані системи централізованого оповіщення;

· завчасне створення та організаційно-технічне поєднання постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення із спеціальними системами спостереження і контролю в зонах можливого ураження;

· централізоване використання мереж зв'язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інформації незалежно від форми власності та підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Серед захисних заходів Цивільної оборони, здійснюваних зав­часно, особливо важливе значення займає організація оповіщення органів Цивільної оборони, формувань ЦО і населення про загро­зу виникнення надзвичайної ситуації.

Особливого значення оповіщення набуває у випадку раптово­го виникнення надзвичайної ситуації мирного чи воєнного часу, воно значно знижує втрати людей.

Для забезпечення оповіщення використовуються засоби опо­віщення:

- засоби зв'язку (телефони, телерадіо);

- технічні засоби масової інформації (телевізори, радіо­приймачі);

- електросирени;

- допоміжні засоби;

Для оповіщення населення у випадку загрози або виникнення стихійних лих, аварій і катастроф на ОГ і транспорті та в умовах війни служить попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Сигнал «Увага всім!» подається включенням електросирен, виробничих гудків та інших сигналів. Після подачі попереджува­льного сигналу «Увага всім!» населення зобов'язане увімкнути радіо, телевізійні, радіотрансляційні приймачі для прослухову-вання екстреного повідомлення. Передача мовної інформації (ін­формування) з використанням радіотрансляційних вузлів, телеві­зійного і радіомовлення є основним способом оповіщення насе­лення в надзвичайних ситуаціях мирного часу і в умовах війни.

У воєнний час інформування здійснюється за такими видами інформації:

1. «Повітряна небезпека».

2. «Закінчення повітряної небезпеки».

3. «Загроза хімічного зараження».

4. «Загроза радіаційного зараження».

У мирний час інформування здійснюється за такими видами інформації:

1. «Аварія на атомній електростанції».

2. «Аварія на хімічно небезпечному об'єкті».

3. «Повінь».

4. «Про можливий землетрус».

5. «Штормове попередження».

Приклади інформації:

Варіант повідомлення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті:

«Увага! Говорить штаб Цивільної оборони міста.

Громадяни! Відбулася аварія на м'ясокомбінаті з виливом (викидом) сильнодіючої отруйної речовини — аміаку. Хмара за­раженого повітря розповсюджується в напрямку селища Проле­тарка. У зону хімічного зараження попадають завод «Прогрес» і повністю селище Пролетарка. Населенню, що проживає на ву­лицях Некрасова, Кузнечній, Заводській, Степанова, перебувати в приміщеннях будинків. Зробити герметизацію своїх квартир (бу­динків).

Населенню, що проживає на вулицях Зарічній, Зеленій і Ямській, негайно залишити житлові будинки, будинки установ, підприємств і вийти в район гори Лиса. Про отриману інформацію повідомте су­сідам. В подальшому дійте відповідно до вказівок штабу ЦО».


Сейчас читают про: