double arrow

ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ


ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ 1-ї батареї

(Варіант)

Карта 1 : 50000

Координати ВП визначалися по карті 1 :50000 від контурної точки: тригопункт (5134) бусольним ходом у дві сторони.

Дирекційні кути орієнтирних напрямків визначалися з використанням магнітної стрілки ПАБ-2А (№ 3455); ΔАm = - 0-25.

Контроль визначення координат здійснено по карті за допомогою приладів полярним способом від КТ-башта (5234).

Контроль визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямків здійснено за допомогою ПАБ-2А з використанням таблиці розрахованих кутів Сонця.

Старший офіцер батареї___________________________________

(військове звання, підпис)
"________ "_____________ 20 р.

КАРТКА


Сейчас читают про: