double arrow

Використання рахунків


Рахунки класів 0-7 обов’язкові для всіх підприємств  
Рахунки класу 8 можуть вести для обліку витрат: · суб’єкти малого підприємництва або інші організації діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності (без вико­ристання рахунків класу 9) · інші підприємства за власним рішенням
Рахунки класу 9 ведуть всі підприємства, крім під­приємств, яким дозволено вико­ристання рахунків для обліку витрат тільки класу 8

Сейчас читают про: