double arrow

Тест № 1. 1. Зміни структури хромосом.


Що таке поліплоїдія?

1. Зміни структури хромосом.

2. Будь-яка зміна числа хромосом у каріотипі.

3. Зміна числа гаплоїдних наборів хромосом у каріотипі.

Тест № 2

Що таке анеуплоїдія (або гетероплоїдія)?

1. Зміни структури хромосом.

2. Зміни числа наборів хромосом.

3. Зміни числа окремих хромосом у диплоїдному каріотипі.

Тест № 3

Що лежить в основі геномних мутацій?

1. Кросинговер.

2. Зміни структури гена.

3. Порушення розходження хромосом при діленні клітин.

Контрольні запитання:

1.Назвіть сучасну класифікацію поліплоїдів.

2.Що таке поліплоїдні ряди?

3.Назвіть методи одержання автополіплоїдів. Класифікація автополіплоїдів.

4.Схема одержання 42 і 56 – хромосомних тритікале.

5.Що таке анеуплоїди? Їх використання в генетиці і селекції.

6.Що таке гаплоїди, методи їх одержання і ідентифікації?

7.Які існують методи непрямого визначення та ідентифікації плоїдності рослин?

8.Що таке синтез і ре синтез видів? Яка при цьому роль поліплоїдії?

Відмітка про відпрацювання:

Дата Підпис викладача  
       

ТЕМА 14:Інбридинг і гетерозис.

Мета: ознайомитися з процесами інбридингу і гетерозису; знати генетичну сутність гетерозису та інбридингу; знати теорії гетерозису та його типи; вивчити методику і техніку використання інбридингу, ЦЧС і гетерозису при створенні високопродуктивних міжлінійних гібридів с/г культу; ознайомитися з комбінаційною здатністю, шляхами закріплення гетерозису.

Завдання № 1

Дайте визначення термінам:

Аутбридинг –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відновники фертильності–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гетерозис –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гетерозис адаптивний –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гетерозис істинний–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гетерозис соматичний –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гетерозис репродуктивний –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Діалельні схрещування–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Інбридинг –

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інбредна депресія (виродження)–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інбредна лінія–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інбредний мінімум–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інцухт –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коефіцієнт домінування–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коефіцієнт інбридингу –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комбінаційна здатність (КЗ)–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціфічна комбінаційна здатність (СКЗ) –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сорт-тестер–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рослини перехреснозапильні –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рослини самозапильні–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формула Райта –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Топкросс–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Полікросс –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Сейчас читают про: