double arrow

Стаття 2. Емітент цінних паперів


Емітент цінних паперів (далі — емітент) — держава в особі уповноваженого органу, юридична особа і у випадках, передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску. (Частина перша статті 2 в редакції Закону N 719-XIV від 03.06.99)

Емітент повинен усі зобов’язання, що виникають у зв’язку з випуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства України, а також рішеннями про випуск цінних паперів.

Права і обов’язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі.

Стаття 3. Види цінних паперів

Відповідно до цього Закону в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов’язання республіки;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

приватизаційні папери;

заставні;

іпотечні цінні папери.

(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2680-XII від 14.10.92, в редакції Закону N 719-XIV від 03.06.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 898-IV від 05.06.2003)

Глава 2. Акції


Сейчас читают про: