Тема. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні працівників податкової сфери

Мета: дослідити особливості функціонування офіційно-ділового стилю у професійному мовленні; визначити жанрові різновиди підстилів, їх мовні засоби.

Основні поняття: стиль, функціональний стиль, підстиль, мовні засоби, ознаки стилю.

Завдання: простежити шляхи формування офіційно-ділового стилю української мови; з’ясувати сферу використання ОДС, призначення, характерні ознаки, різновиди стилю, жанри і форми їх реалізації; визначити мовні засоби ОДС; проаналізувати зв’язок офіційно-ділового, наукового, публіцистичного стилів у професійній діяльності.

Література:

1. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. – Тернопіль, 2004.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003. – С. 18 –25.

3. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль, 2000.

4. Токарська А.С, Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.

5. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2004. – С. 649–656.

Алгоритм роботи над проектом:

визначення проблеми, теми, мети;

– формулювання завдань;

– формування груп;

– продумування ходу діяльності, варіантів дослідження;

– розподіл обов’язків;

– узагальнення результатів дослідження;

– підготовка презентації;

– презентація роботи;

– оцінювання;

– рефлексія.

Опис проекту

(Для виконання проекту студенти об’єднуються в дві групи).

Група істориків: опрацьовує історичні джерела; аналізує та систематизує інформацію з питання дослідження; підводить підсумки, формулює висновок, готує слайди.

Група дослідників: збирає інформацію з наукових, навчальних, фахових джерел, інтернет-ресурсів, засобів масової інформації з особливостей функціонування ОДС у фаховому мовленні; простежує зв’язок між офіційно-діловим, науковим та публіцистичним стилями української мови та їх роль у професійній діяльності; добирає зразки документів.

Кінцевий продукт:

група істориків: історичний коментар з демонстрацією слайдів за матеріалами пошукової роботи;

група дослідників: презентує портфоліо з питань дослідження.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: