double arrow

Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій


Фінансуватися експорт може звичайними і нетрадиційними методами; кошти надаються банками, небанківськими установами або державними організаціями.

При фінансуванні експорту використовуються практично всі форми кредитів, які застосовуються для внутрішньої торгівлі. Утворились і особливі форми фінансування, які перебувають у тісному зв’язку з наданими іноземному партнеру умовами платежу.

Різні методи фінансування експорту подано в табл

ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТУ

Види Звичайні, або традиційні, методи Нетрадиційні методи
Короткострокове Незабезпечений овердрафт у національній або інозем­ній валюті. Аванси під інкасо. Врахування або купівля векселів / чеків банком. Акцептні кредитні лінії. Аванси покупця Експортний факторинг. Кредити експортних посередників. Фінансування через комісійні фірми
Середньострокове Позичка в національній або іноземній валюті. Кредит спеціальної державної установи Форфетинг. Лізинг. Міжнародні кредитні спілки. Зустрічна торгівля
Довгострокове Випуск єврооблігацій. Кредит покупцю. Проектне фінансування Випуск акцій

Зустрічна торгівля — це зовнішньоторговельні операції, при здійсненні яких у документах фіксуються тверді зобов’язання експортерів та імпортерів здійснити повний або частковий збалансований обмін товарами.
Лізинг класифікують як товарний кредит в основні фонди, а за формою він схожий з інвестиційним фінансуванням.

Види лізингових платежів включають:

1) амортизацію фінансованого активу;

2) витрати лізингодавця —

пов’язані із залученням капіталу, тобто відсоткові платежі з кредиту;

пов’язані з укладанням й управлінням лізинговим контрактом, тобто операційні;

3) прибуток лізингодавця.

Факторинг — різновид посередницьких операцій, що проводяться банком і спеціальними компаніями, що являє собою купівлю грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасацію.

Форфетинг — купівля середньострокових векселів, інших боргових і платіжних документів, що виникають з товарних поставок, спеціальним кредитним інститутом (форфейтером) за готівковий розрахунок без права регресу на експортера при наданні останнім достатнього забезпечення.Сейчас читают про: