double arrow

Норм. Массова.видима шв.полум’я


Нормальна, або фундаментальна, швидкість - це швидкість поширення фронту полум'я відносно свіжої суміші в напрямку по нормалі до поверхні фронту. Оцей перпендикуляр до дотичної поверхні фронту (Uн).

Видима швидкість - це швидкість переміщення фронту полум'я відносно стінок труби (Uв).

Масова швидкість - це кількість речовини, що прореагувала в одиницю часу на одиниці поверхні фронту полум'я(Uм).

- питома маса суміші при початкових умовах.

Нормальна і видима швидкість пов’язані між собою співвідношенням, що називається законом косинусу:Сейчас читают про: