double arrow

Кантрольныя пытанні да тэмы №5


1. Якая галіна традыцыйнай культуры была самай развітай?

2. Якая пісьменнасць існавала ў славян да распаўсюджвання кірылічнай азбукі?

3. З чаго вырабляліся першыя кнігі?

4. Якая захаваўшаяся кніга лічыцца самай старадаўняй на Беларусі?

5. Якія будаўнічыя школы існавалі на тэрыторыі Беларусі? Чым яны адрозніваліся?

6. Чым характаразаваўся перыяд Адраджэння? Якія асаблівасці гэтага перыяда былі на Беларусі?

7. Чым займаліся праваслаўныя брацтвы?

8. Якія новыя жанры з’явіліся ў літаратуры?

9. Якія пабудовы, выкананыя ў стылі “беларускай готыкі” вы ведаеце?

10. У чым была асаблівасць Рэфармацыі на Беларусі?

11. На якіх умовах была заключана Берасцейская царкоўная унія?


ТЭМА 6. УВАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У СКЛАД ФЕДЭРАТЫЎНАЙ ДЗЯРЖАВЫ РЭЧ ПАСПАЛІТАЙ. ПАЛІТЫЧНАЯ І ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII – XVIII СТАГОДДЗЯХ

Лекцыя 6. Уваходжанне Беларускіх земляў у склад федэратыўнай дзяржавы Рэч Паспалітай. Палітычная і эканамічная гісторыя ў другой палове XVII – XVIII стагоддзяў

Асноўныя паняцці:

Лівонская вайна; Люблінская ўнія; Рэч Паспалітая; элекцыя; “pacta conventa”; “Генрыкавы артыкулы”; Ілжэдзімітры; Палянаўскі мір; казацкія “загоны”; “балтыйскае пытанне”; “патоп”; магнацкая анархія; Паўночная вайна; “залатыя шляхецкія вольнасці”; канфедэрацыя шляхты; Адукацыйная камісія; рэформы; Чатырохгадовы сейм; Канстытуцыя 3 мая 1791 г.; Тадэвуш Касцюшка; “Паланецкі ўніверсал”; падзелы Рэчы Паспалітай; "валочная памера"; валока; фальварак; сялянскія паўстанні; мануфактурная вытворчасць"; генеральная мытная пошліна".


Сейчас читают про: